Registrera dig på vårt nyhetsbrev och få 5% rabatt på nästa beställning! ✨

Rättvisa priser

KoRo ska bli Europas främsta leverantör av livsmedel med lång hållbarhet: från producent till konsument - utan omvägar.

Vår historia började med professor Dr. Faltin och hans bok "Huvud slår kapital". För oss är han inte bara en inspirationskälla, utan anses också vårt företags startskott. Hans tillvägagångssätt, koncept och idéer för att grunda ett företag blev avgörande för KoRo. Vi träffade honom nyligen och ställde några frågor i en intervju. 

Utifrån detta har vi tagit fram 5 grundprinciper för KoRo som bestämmer vårt agerande och påverkar både leverantörer och konsumenter: 

1. Kvalitet

Kvalitet är vår högsta prioritet. Vi vill att du ska vara nöjd och lägger därför stor vikt vid smak, känsla i munnen, utseende, ingredienser,  att erbjuda ekologiskt med mera. Vi använder till exempel inte svavel i våra torkade frukter och kan ändå garantera en hållbarhet på upp till tolv månader - naturen gör det möjligt.

2. Korta handelsvägar

Det är vårt mål att köpa alla produkter där de produceras. Vi börjar med en produkt hos grossisten för att testa frekvensen och relevansen på marknaden. Om vi upptäcker att produkten har en stor efterfrågan förkortar vi produktens handelsväg.

På så sätt lär vi oss mycket mer om produkten, vars produktionsprocesser vi dokumenterar i vår butik och gör tillgängliga för dig. På produktnivå kan vi dessutom samarbeta med våra jordbrukare och tillverkningsföretag för att få produkterna att vidareutvecklas  och förbättras, såsom produktens fuktighet eller hållbarhetstid.

Direkt feedback är också viktigt för våra affärspartner. Konsumenter är ibland skoningslöst ärliga. Detta är det enda sättet att förbättra produkterna. Som företag stärker vi våra affärsrelationer och kan bygga upp ett stort leverantörsnätverk för att erbjuda jordbrukare och konsumenter en plattform där ett direkt utbyte om produkterna möjliggörs.  

3. Storförpackningar

För oss verkar det inte logiskt att skicka ut små förpackningar när man beställt online. Om det är produkter som du ändå använder regelbundet i köket kanske det också är bättre att kunna erbjuda dem i stora mängder.

Flexibiliteten i förpackningen gynnar också samarbetet med våra jordbrukare som ofta arbetar med de enkla medek och har ofta inte möjlighet att tillverka dyra småförpackningar över huvud taget.

Det är viktigt för oss att det är produkten som ställs i förgrunden, inte den färgglada tryckta förpackningen. För i slutändan är det precis vad du är intresserad av. Storförpackningar har också den fördelen att de ger mindre förpackningsskräpvilket betyder att den arbetsinsatsen som krävs för att fylla på minskar. De är perfekta för att köpra på nätet eftersom de kan levereras direkt hem till dig. 

4. Rättvisa priser

KoRo-konceptet kan och kommer endast att fungera om vi kan överföra de kostnadsbesparingar som följer av ovanstående principer direkt till dig. Kvalitet måste vara betalbart.

Just nu är vi medvetna om hur lätt det är att snabbt jämföra jämförbara produkter från olika leverantörer. Därför är det KoRos mål att kunna erbjuda ett rättvist pris-prestandaförhållande för alla våra produkter. Varje konsument måste kunna lita på att KoRo tar hand om prisjämförelsen så att kunderna kan vara säkra på att de har valt det bästa shoppingalternativet. 

5. Transparens och öppen kommunikation

Kraven på mat av god kvalitet ökar. Därför har KoRo satt som mål att öppet informera konsumenten om produktens väg i viktiga faktorer som pris, produktion och egenskaper, så att alla kan bilda sig en egen uppfattning om produkterna.

Det är viktigt att förstå varför produkters pris varierar. Därför har KoRo lagt till en separat prisutvecklingsgraf för varje produkt, där orsaken till prisutvecklingen öppet kommuniceras. Dessutom publicerar vi resthaltsanalyser för alla produkter i produktdetaljerna så att det är bevisat att vi uppfyller de gemensamma och nödvändiga kraven i Europa och att våra produkter är säljbara.