🚨Náš e-shop je uzavřen. Neváhejte se obrátit na naši zákaznickou podporu pro více informací.🚨

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Za zpracování dat odpovídá:

KoRo Handels GmbH

Hauptstr. 26

10827 Berlín


service@korodrogerie.de

Děkujeme, že jste navštívili náš internetový obchod. Ochrana vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. Níže naleznete podrobné informace o tom, jak nakládáme s vašimi údaji.

1. Přístup k datům a služby třetích stran

Naše webové stránky můžete navštívit, aniž byste museli poskytnout jakékoli osobní údaje. Při každém přístupu na webovou stránku webový server automaticky ukládá pouze tzv. soubor protokolu serveru, který obsahuje například název požadovaného souboru, tvou IP adresu, datum a čas přístupu, množství přenesených dat a žádajícího poskytovatele (přístupové údaje) a dokumentuje přístup. Tyto přístupové údaje jsou vyhodnocovány výhradně za účelem zajištění bezproblémového provozu stránek a zlepšení našich služeb. Slouží to k ochraně našich oprávněných zájmů na správné prezentaci naší nabídky, které jsou v rámci vyváženosti zájmů podle čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. f DSGVO nadřazené. Veškeré přístupové údaje jsou vymazány nejpozději sedm dní po vaší návštěvě stránek.

2. Zpracování údajů za účelem zpracování smlouvy a kontaktování

2.1 Zpracování údajů za účelem plnění smlouvy

Pro účely zpracování smlouvy v souladu s čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. b DSGVO shromažďujeme osobní údaje, pokud nám je poskytnete dobrovolně v rámci své objednávky. Povinná pole jsou takto označena, protože v těchto případech údaje nezbytně potřebujeme ke zpracování smlouvy a bez jejich uvedení nemůžeme objednávku odeslat. Které údaje jsou shromažďovány, lze zjistit z příslušných vstupních formulářů.

Další informace o zpracování vašich údajů, zejména o předávání našim poskytovatelům služeb za účelem zpracování objednávek, plateb a odeslání, naleznete v následujících částech tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Po úplném zpracování smlouvy budou vaše údaje omezeny pro další zpracování a po uplynutí lhůt pro uchovávání podle daňového a obchodního práva v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c DSGVO vymazány, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším použitím tvých údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a DSGVO nebo si nevyhrazujeme právo použít údaje nad rámec, který je povolen zákonem a o kterém vás informujeme v tomto prohlášení.

Systém pro správu zboží

Pro zpracování objednávek a smluv používáme systémy správy zboží externích poskytovatelů služeb. Naši poskytovatelé služeb pro nás pracují v rámci zpracování objednávek. Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich poskytovatelů služeb a základů naší spolupráce s nimi, využijte prosím možnosti kontaktu popsané v těchto zásadách ochrany osobních údajů.
Naši poskytovatelé služeb sídlí a/nebo používají servery v zemích mimo EU a EHP. Pro tyto země neexistuje rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Naše spolupráce s nimi je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně údajů. 

2.2 Účet zákazníka

Pokud jste k tomu dali souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 bodem 1 písm. a DSGVO tím, že jste se rozhodli otevřít si zákaznický účet, použijeme vaše údaje pro účely otevření zákaznického účtu, jakož i pro ukládání vašich údajů pro další budoucí objednávky na našich webových stránkách. Vymazání vašeho zákaznického účtu je možné kdykoli a lze jej provést buď zasláním zprávy na kontaktní možnost popsanou v těchto zásadách ochrany osobních údajů, nebo prostřednictvím funkce, která je k tomuto účelu k dispozici v zákaznickém účtu. Po vymazání vašeho zákaznického účtu budou vaše údaje vymazány, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším použitím vašich údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. a DSGVO nebo pokud si nevyhrazujeme právo použít údaje nad rámec, který je povolen zákonem a o kterém vás informujeme v tomto prohlášení.

2.3 Kontaktujte nás

V rámci komunikace se zákazníky shromažďujeme osobní údaje za účelem zpracování vašich dotazů v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b DSGVO, pokud nám tyto údaje dobrovolně poskytnete při kontaktu s námi (např. prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu). Povinná pole jsou takto označena, protože v těchto případech údaje nezbytně potřebujeme ke zpracování vašeho kontaktu. Které údaje jsou shromažďovány, lze zjistit z příslušných vstupních formulářů. Po úplném zpracování vašeho dotazu budou vaše údaje vymazány, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším použitím vašich údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a DSGVO nebo si vyhrazujeme právo použít údaje nad rámec, který je povolen zákonem a o kterém vás informujeme v tomto prohlášení.

3. Zpracování údajů za účelem zpracování zásilek

Pro splnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO předáváme vaše údaje poskytovateli přepravních služeb pověřenému doručením, pokud je to nezbytné pro doručení objednaného zboží.

Předávání údajů poskytovatelům přepravních služeb za účelem oznámení o přepravě 

Pokud jste nám k tomu během objednávky nebo po ní udělili výslovný souhlas, předáme vaši e-mailovou adresu a telefonní číslo vybranému poskytovateli přepravních služeb v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a DSGVO, aby vás mohl kontaktovat před doručením za účelem oznámení nebo koordinace doručení.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním zprávy na kontaktní adresu popsanou v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo přímo poskytovateli přepravních služeb na níže uvedenou kontaktní adresu. Po odvolání vaše údaje poskytnuté pro tento účel vymažeme, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším použitím vašich údajů nebo pokud si nevyhrazujeme právo použít údaje nad rámec, který je povolen zákonem a o kterém vás informujeme v tomto prohlášení.

DHL Parcel GmbH

Sträßchensweg 10

53113 Bonn

Německo

4. Zpracování údajů pro zpracování plateb

Při zpracování plateb v našem internetovém obchodě spolupracujeme s těmito partnery: poskytovatelé technických služeb, úvěrové instituce, poskytovatelé platebních služeb.

4.1 Zpracování dat pro zpracování transakcí

V závislosti na zvoleném způsobu platby předáváme údaje nezbytné pro zpracování platební transakce našim poskytovatelům technických služeb, kteří pro nás pracují v rámci zpracování objednávek, nebo pověřeným úvěrovým institucím nebo zvolenému poskytovateli platebních služeb, pokud je to nezbytné pro zpracování platby. To slouží k plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b DSGVO. V některých případech poskytovatelé platebních služeb shromažďují údaje potřebné pro zpracování platby sami, např. na svých vlastních webových stránkách nebo prostřednictvím technické integrace do procesu objednávky. V tomto ohledu platí zásady ochrany osobních údajů příslušného poskytovatele platebních služeb.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se našich partnerů pro zpracování plateb a základů naší spolupráce s nimi, využijte prosím možnosti kontaktu popsané v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

4.2 Zpracování údajů za účelem prevence podvodů a optimalizace našich platebních procesů.

Případně poskytujeme našim poskytovatelům služeb další údaje, které používají spolu s údaji nezbytnými pro zpracování platby jako naši zpracovatelé za účelem prevence podvodů a optimalizace našich platebních procesů (např. fakturace, zpracování sporných plateb, podpora účetnictví). Podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f DSGVO to slouží k ochraně našich oprávněných zájmů na ochraně před podvody nebo na efektivní správě plateb, které v rámci vyváženosti zájmů převažují nad našimi zájmy.

5. Reklama prostřednictvím e-mailu 

5.1 E-mailový newsletter s registrací

Pokud se zaregistrujete k odběru našeho newsletteru, použijeme údaje potřebné k tomuto účelu nebo vámi zvlášť poskytnuté k tomu, abychom vám na základě vašeho souhlasu pravidelně zasílali náš e-mailový newsletter v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a DSGVO. Odhlášení odběru newsletteru je možné kdykoli a lze jej provést buď zasláním zprávy na níže popsanou kontaktní možnost, nebo prostřednictvím odkazu uvedeného za tímto účelem v newsletteru. Po odhlášení z odběru vymažeme vaši e-mailovou adresu ze seznamu příjemců, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním vašich údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a DSGVO nebo pokud si nevyhrazujeme právo používat údaje nad rámec zákona, o čemž vás informujeme v tomto prohlášení.

5.2 E-mailový newsletter bez registrace a vaše právo vznést námitku

Pokud jsme obdrželi vaši e-mailovou adresu v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby a vy jste proti tomu nevznesli námitku, vyhrazujeme si na základě § 7 odst. 3 zákona o nekalé soutěži (UWG) právo pravidelně vám e-mailem zasílat nabídky podobných výrobků, jaké jste si již zakoupili v našem sortimentu. Slouží to k ochraně našich oprávněných zájmů při oslovování našich zákazníků reklamním způsobem, které v rámci vyváženosti zájmů převažují nad našimi zájmy.

Proti tomuto použití vaší e-mailové adresy můžete kdykoli vznést námitku zasláním zprávy na kontaktní adresu popsanou v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo prostřednictvím odkazu uvedeného za tímto účelem v reklamním e-mailu, aniž by vám vznikly jakékoli náklady kromě nákladů na přenos podle základních sazeb.

5.3 Odesílání newsletteru

Newsletter mohou zasílat také naši poskytovatelé služeb v rámci zpracování v našem zastoupení. Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich poskytovatelů služeb a základů naší spolupráce s nimi, využijte prosím možnosti kontaktu popsané v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Naši poskytovatelé služeb sídlí a/nebo používají servery v USA. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Naše spolupráce s nimi je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně údajů. 

5.4 Zasílání žádostí o hodnocení e-mailem

Pokud jste nám k tomu v průběhu objednávky nebo po ní udělili výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a DSGVO, použijeme vaši e-mailovou adresu, abychom vás požádali o zaslání hodnocení vaší objednávky prostřednictvím námi používaného hodnotícího systému. Tento souhlas lze kdykoli odvolat zasláním zprávy na kontaktní adresu popsanou v tomto prohlášení o ochraně údajů nebo prostřednictvím odkazu uvedeného za tímto účelem v žádosti o hodnocení.

Pokud jste nám k tomu v průběhu objednávky nebo po ní udělili výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 větou 1 písm. a DSGVO, použijeme vaši e-mailovou adresu pro žádost o zaslání hodnocení vaší objednávky prostřednictvím námi používaného systému hodnocení. Tento souhlas lze kdykoli odvolat zasláním zprávy na kontaktní adresu popsanou v tomto prohlášení o ochraně údajů nebo prostřednictvím odkazu uvedeného za tímto účelem v žádosti o hodnocení.

V rámci zasílání žádostí o hodnocení dostáváme od důvěryhodných obchodů informace o příslušném stavu (např. zda byla žádost o hodnocení odeslána a zda dorazila). Děje se tak v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. f DSGVO za účelem naplnění našeho oprávněného zájmu na získávání informací o pozvánkách k hodnocení, abychom na jejich základě mohli v případě potřeby provádět optimalizace.

Další informace o ochraně údajů naleznete na následujícím odkazu. Nezávisle na tom se na nás můžete kdykoli obrátit pomocí kontaktní možnosti popsané v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Váš dotaz bude v případě potřeby předán další osobě odpovědné za jeho zodpovězení.

6. Soubory cookie a další využívané technologie

Obecné informace

Aby byla návštěva našich webových stránek atraktivní a aby bylo možné používat určité funkce, používáme na různých stránkách technologie včetně tzv. cookies. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se automaticky ukládají do vašeho koncového zařízení. Některé soubory cookie, které používáme, se vymažou na konci relace prohlížeče, tj. po zavření prohlížeče (tzv. relační soubory cookie). Jiné soubory cookie zůstávají ve vašem koncovém zařízení a umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč při další návštěvě (trvalé soubory cookie). 

Používáme takové technologie, které jsou nezbytně nutné pro používání určitých funkcí našich webových stránek (např. funkce nákupního košíku). Tyto technologie shromažďují a zpracovávají IP adresu, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči, jakož i informace o vašem používání našich webových stránek (např. informace o obsahu nákupního košíku). V rámci vyváženosti zájmů slouží převažujícímu oprávněnému zájmu na optimalizované prezentaci naší nabídky v souladu s čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f DSGVO.

Kromě toho používáme technologie pro plnění zákonných povinností, které se na nás vztahují (např. abychom mohli prokázat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů), a také pro webovou analýzu a online marketing. Další informace o tom, včetně příslušného právního základu pro zpracování údajů, naleznete v následujících částech těchto zásad ochrany osobních údajů.

Nastavení souborů cookie pro váš prohlížeč najdete na následujících odkazech: Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™.

Pokud jste souhlasili s používáním technologií v souladu s čl. 6 odst. 1 bodem 1 písm. a DSGVO, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat zasláním zprávy na kontaktní možnost popsanou v zásadách ochrany osobních údajů.

7.  Používání souborů cookie a dalších technologií pro účely analýzy webu a reklamy

Pokud jste k tomu dali souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a DSGVO, používáme na našich webových stránkách následující soubory cookie a další technologie od poskytovatelů třetích stran. Po skončení účelu a ukončení používání příslušné technologie budou údaje shromážděné v této souvislosti vymazány. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna. Další informace o možnostech odvolání najdete v části "Soubory cookie a další technologie". Další informace včetně základů naší spolupráce s jednotlivými poskytovateli naleznete u jednotlivých technologií. Máte-li jakékoli dotazy týkající se poskytovatelů a základů naší spolupráce s nimi, využijte prosím možnosti kontaktu popsané v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

7.1 Používání služeb Google pro účely webové analýzy a reklamy

Používáme technologie společnosti Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko ("Google"), jak je popsáno níže. Informace automaticky shromážděné technologiemi Google o vašem používání našich webových stránek se zpravidla přenášejí na server společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, a tam se ukládají. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Naše spolupráce s nimi je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně údajů. Pokud je vaše IP adresa shromažďována prostřednictvím technologií společnosti Google, bude před uložením na serverech společnosti Google zkrácena aktivací anonymizace IP. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google a tam zkrácena. Není-li u jednotlivých technologií uvedeno jinak, zpracování údajů probíhá na základě dohody uzavřené pro danou technologii mezi společně odpovědnými stranami v souladu s čl. 26 DSGVO. Další informace o zpracování údajů společností Google naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google.

Google Analytics

Za účelem analýzy webových stránek Google Analytics automaticky shromažďuje a ukládá údaje (IP adresu, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči a informace o vašem používání našich webových stránek), z nichž jsou pomocí pseudonymů vytvářeny profily používání. K tomuto účelu mohou být použity soubory cookie. Vaše IP adresa se zásadně nespojuje s jinými údaji společnosti Google. Zpracování údajů provádí společnost Google na základě smlouvy o zpracování objednávek.

Za účelem optimalizace marketingu našich webových stránek jsme aktivovali nastavení uvolňování dat pro "produkty a služby Google". To umožňuje společnosti Google přistupovat k údajům shromážděným a zpracovaným službou Google Analytics a následně je využívat ke zlepšování služeb Google. Sdílení údajů se společností Google v rámci těchto nastavení sdílení údajů je založeno na dodatečné dohodě mezi správci údajů. Na následné zpracování údajů společností Google nemáme žádný vliv.

Pro účely optimalizovaného marketingu našich webových stránek používáme takzvanou funkci ID uživatele. Pomocí této funkce můžeme vašim interakčním údajům pro jednu nebo více relací na našich online stránkách přiřadit jedinečné trvalé ID a analyzovat tak vaše uživatelské chování napříč zařízeními a relacemi.

Pro účely webové analýzy a reklamy umožňuje funkce rozšíření Google Analytics, takzvaný DoubleClick cookie, rozpoznat váš prohlížeč při návštěvě jiných webových stránek. Společnost Google bude tyto informace používat pro účely sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách.

Google Ads

Pro účely reklamy ve výsledcích vyhledávání Google a na webových stránkách třetích stran se při návštěvě našich webových stránek nastavuje takzvaný remarketingový soubor cookie Google. Tento soubor cookie automaticky umožňuje reklamu založenou na zájmech tím, že shromažďuje a zpracovává údaje (IP adresu, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči a informace o vašem používání našich webových stránek) a pomocí pseudonymního identifikátoru cookie a na základě navštívených stránek. Jakékoli další zpracování údajů se uskuteční pouze v případě, že jste ve svém účtu Google aktivovali nastavení "personalizované reklamy". V tomto případě, pokud jste při návštěvě našich webových stránek přihlášeni ke službě Google, použije společnost Google vaše údaje spolu s údaji služby Google Analytics k vytvoření a definování seznamů cílových skupin pro remarketing napříč zařízeními.

Pro analýzu webových stránek a sledování událostí měříme vaše následné chování při používání prostřednictvím Google Ads Conversion Tracking, pokud jste se na naše webové stránky dostali prostřednictvím reklamy z Google Ads. Za tímto účelem mohou být použity soubory cookie a shromažďovány údaje (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči a informace o vašem používání našich webových stránek na základě námi určených událostí, jako je návštěva webových stránek nebo přihlášení k odběru newsletteru), z nichž jsou pomocí pseudonymů vytvářeny profily používání.

 Google mapy

Za účelem vizuální prezentace geografických informací shromažďují Mapy Google údaje o vašem používání funkcí Map, zejména IP adresu a údaje o poloze, předávají tyto údaje společnosti Google a následně je zpracovávají. Na toto následné zpracování údajů nemáme žádný vliv.

 Google reCAPTCHA

Za účelem ochrany před zneužitím našich webových formulářů a spamem ze strany automatizovaného softwaru (tzv. botů) shromažďuje Google reCAPTCHA údaje (IP adresu, čas návštěvy, informace o prohlížeči a informace o vašem používání našich webových stránek) a analyzuje vaše používání našich webových stránek pomocí tzv. JavaScriptu a souborů cookie. Kromě toho se vyhodnocují další soubory cookie uložené službami Google ve vašem prohlížeči. Ze vstupních polí příslušného formuláře nejsou vyčítány ani ukládány žádné osobní údaje.

Google Fonts

Pro jednotnou prezentaci obsahu na našich webových stránkách jsou údaje (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči) shromažďovány kódem skriptu "Google Fonts", předávány společnosti Google a následně zpracovávány společností Google. Na toto následné zpracování údajů nemáme žádný vliv.

YouTube Video Plugin

Za účelem integrace obsahu třetích stran jsou údaje (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči) shromažďovány prostřednictvím námi používaného pluginu videa YouTube v rozšířeném režimu ochrany dat, přenášeny společnosti Google a následně zpracovávány společností Google pouze při přehrávání videa.

7.2 Používání služeb Facebooku pro účely webové analýzy a reklamy

Používání služby Facebook Pixel

Facebook Pixel používáme jako součást níže popsaných technologií společnosti Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko ("Facebook"). Facebook Pixel automaticky shromažďuje a ukládá údaje (IP adresu, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči a také informace o vašem používání našich webových stránek na základě námi zadaných událostí, jako je návštěva webových stránek nebo přihlášení k odběru newsletteru), z nichž se pomocí pseudonymů vytvářejí profily používání. V rámci tzv. rozšířeného porovnávání údajů se pro účely porovnávání shromažďují a ukládají také informace, které lze použít k identifikaci osob (např. jména, e-mailové adresy a telefonní čísla), a to v hashované podobě. Za tímto účelem se při návštěvě našich webových stránek automaticky nastaví soubor cookie pomocí Facebook Pixel, který používá pseudonymní identifikátor cookie k rozpoznání vašeho prohlížeče při návštěvě jiných webových stránek. Facebook tyto informace spojí s dalšími údaji z vašeho účtu na Facebooku a použije je k sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek, zejména personalizované a skupinové reklamy.

Informace automaticky shromážděné technologiemi společnosti Facebook o vašem používání našich webových stránek se zpravidla přenášejí na server společnosti Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA, a tam se ukládají. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Pokud předávání údajů do USA spadá do naší odpovědnosti, naše spolupráce se zakládá na standardních doložkách Evropské komise o ochraně údajů. Další informace o zpracování údajů společností Facebook naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook.

Facebook Analytics

V rámci služby Facebook Analytics se z údajů shromážděných pomocí Facebook Pixel o vašem používání našich webových stránek vytvářejí statistiky o aktivitě návštěvníků na našich webových stránkách. Zpracování údajů provádí společnost Facebook na základě smlouvy o zpracování objednávek. Jejich analýza slouží k optimalizaci prezentace a marketingu našich webových stránek.

Facebook Ads

K propagaci těchto webových stránek na Facebooku i na jiných platformách používáme Facebook Ads. Určujeme parametry příslušné reklamní kampaně. Za přesnou realizaci, zejména za rozhodnutí o umístění reklam u jednotlivých uživatelů, odpovídá společnost Facebook. Pokud není u jednotlivých technologií stanoveno jinak, zpracování údajů se provádí na základě dohody mezi společnými správci podle čl. 26 DSGVO. Společná odpovědnost je omezena na shromažďování údajů a jejich předávání společnosti Facebook Ireland. Na následné zpracování údajů společností Facebook Ireland se toto nevztahuje.

Na základě statistických údajů o aktivitě návštěvníků na našich webových stránkách, které jsou shromažďovány prostřednictvím Facebook Pixel, provozujeme na Facebooku reklamu založenou na skupinách prostřednictvím Facebook Custom Audience, přičemž určujeme charakteristiky příslušné cílové skupiny. V rámci rozšířeného porovnávání údajů, které se provádí za účelem určení příslušné cílové skupiny (viz výše), vystupuje Facebook jako náš zpracovatel.

Na základě pseudonymního ID souboru cookie nastaveného pomocí Facebook Pixel a údajů shromážděných o vašem chování na našich webových stránkách provozujeme personalizovanou reklamu prostřednictvím remarketingu Facebook Pixel.

Prostřednictvím konverze Facebook Pixel měříme vaše následné chování při používání pro účely webové analýzy a sledování událostí, pokud jste se na naše webové stránky dostali prostřednictvím reklamy z Facebook Ads. Zpracování údajů probíhá na základě smlouvy o zpracování na objednávku společnosti Facebook.

8 Sociální sítě

8.1 Sociální pluginy z Facebooku, Twitteru, Instagramu a Pinterestu

Na našich webových stránkách se používají tlačítka sociálních sítí. Ty jsou do stránky integrovány pouze jako odkazy HTML, takže při vyvolání našich webových stránek nedochází k žádnému spojení se servery příslušného poskytovatele. Po kliknutí na jedno z tlačítek se v novém okně prohlížeče otevře webová stránka příslušné sociální sítě, kde můžete kliknout například na tlačítko To se mi líbí nebo Sdílet.

8.2 Naše online přítomnost na Facebooku, Twitteru, Instagramu, YouTube, Pinterestu, LinkedIn, Xing

Pokud jste v souladu s čl. 6 odst. 1 větou 1 písm. a DSGVO udělili provozovateli příslušného sociálního média svůj souhlas, budou vaše údaje automaticky shromažďovány a ukládány pro účely průzkumu trhu a reklamy, když navštívíte naše online prezentace na výše uvedených sociálních médiích, z nichž jsou pomocí pseudonymů vytvářeny profily používání. Ty mohou být použity například k umístění reklam v rámci platforem i mimo ně, které pravděpodobně odpovídají vašim zájmům. K tomuto účelu se obvykle používají soubory cookie. Podrobné informace o zpracování a používání údajů příslušným provozovatelem sociálních médií, jakož i možnost kontaktu a vaše práva a možnosti nastavení v tomto ohledu za účelem ochrany vašeho soukromí naleznete v níže uvedených oznámeních o ochraně údajů poskytovatelů. Pokud byste přesto potřebovali pomoc, můžete se na nás obrátit.

Facebook je služba společnosti Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko ("Facebook Ireland") Informace automaticky shromážděné společností Facebook Ireland o vašem používání naší online prezentace na Facebooku jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Facebook, Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA a tam uloženy. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Naše spolupráce s nimi je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně údajů. Zpracování údajů v souvislosti s návštěvou fanouškovské stránky na Facebooku se provádí na základě dohody mezi společně odpovědnými stranami v souladu s čl. 26 DSGVO. Další informace (informace o datech Insights) naleznete zde.

Twitter je služba společnosti Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irsko ("Twitter"). Informace automaticky shromážděné společností Twitter o vašem používání naší online prezentace na Twitteru jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA, a tam uloženy. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Naše spolupráce s nimi je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně údajů. 

Instagram je nabídkou společnosti Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko ("Facebook Ireland") Informace automaticky shromážděné společností Facebook Ireland o vašem používání naší online prezentace na Instagramu jsou obvykle přenášeny na server společnosti Facebook, Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA a tam uloženy. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Naše spolupráce s nimi je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně údajů. Zpracování údajů v souvislosti s návštěvou fanouškovské stránky Instagramu probíhá na základě dohody mezi společně odpovědnými stranami v souladu s čl. 26 DSGVO. Další informace (informace o datech Insights) naleznete zde.

YouTube je služba společnosti Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko ("Google"). Informace automaticky shromážděné společností Google o vašem používání naší online prezentace na YouTube jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, kde jsou uloženy. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Naše spolupráce s nimi je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně údajů. 

Pinterest je služba společnosti Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko ("Pinterest"). Informace automaticky shromážděné společností Pinterest o vašem používání naší online prezentace na Pinterestu jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, USA a tam uloženy. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Naše spolupráce s nimi je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně údajů. 

LinkedIn je služba společnosti LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irsko ("LinkedIn"). Informace, které LinkedIn automaticky shromažďuje o vašem používání naší online prezentace na LinkedIn, jsou obvykle odesílány na server společnosti LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA a tam uložen. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Naše spolupráce s nimi je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně údajů. 

Xing je nabídka od společnosti New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg.

9. Možnosti kontaktu a vaše práva

9.1 Vaše práva

Jako subjekt údajů máte následující práva:
Podle čl. 15 DSGVO právo požadovat informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme, a to v rozsahu uvedeném v tomto článku;
podle čl. 16 DSGVO právo požadovat bez zbytečného odkladu opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů, které uchováváme;
v souladu s článkem 17 GDPR právo požadovat výmaz vašich osobních údajů, které jsme uložili, pokud další zpracování není nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu.
pro výkon práva na svobodu projevu a informací;
splnění zákonné povinnosti;
z důvodů veřejného zájmu nebo
uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků;
v souladu s čl. 18 DSGVO právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud
zpochybňujete správnost údajů;
zpracování je protiprávní, ale vy vznesete námitku proti jeho výmazu;
údaje již nepotřebujeme, ale vy je potřebujete k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků, nebo
jste vznesli námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 DSGVO;
podle čl. 20 DSGVO právo získat vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo právo požádat o jejich předání jinému správci;
podle článku 77 DSGVO právo podat stížnost u dozorového úřadu. Zpravidla se za tímto účelem můžete obrátit na dozorový úřad v místě svého obvyklého bydliště nebo pracoviště nebo na ústředí naší společnosti.


Právo na námitku

Pokud zpracováváme osobní údaje, jak je vysvětleno výše, za účelem ochrany našich oprávněných zájmů, které převažují v rámci rovnováhy zájmů, můžete proti tomuto zpracování do budoucna vznést námitku. Pokud je zpracování prováděno pro účely přímého marketingu, můžete toto právo kdykoli uplatnit, jak je popsáno výše. Pokud je zpracování prováděno pro jiné účely, máte právo vznést námitku pouze z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace.

Po uplatnění práva vznést námitku nebudeme vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

To neplatí, pokud se jedná o zpracování pro účely přímého marketingu. Vaše osobní údaje pak nebudeme za tímto účelem dále zpracovávat.

9.2 Možnosti kontaktu

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se shromažďování, zpracování nebo používání vašich osobních údajů, informace, opravy, omezení nebo vymazání údajů, jakož i odvolání uděleného souhlasu nebo námitky proti konkrétnímu použití údajů, obraťte se na našeho firemního pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

ISiCO Datenschutz GmbH, Alina Bernhardt
Am Hamburger Bahnhof 4
10557 Berlin
Deutschland
privacy@isico-datenschutz.de