Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang 5% korting op je volgende bestelling!

Gegevensbescherming

Privacybeleid

Verantwoordelijk voor de gegevensbescherming is:
KoRo Handels GmbH
Hauptstraße 26
10827 Berlin

service@korodrogerie.de

Bedankt voor je interesse in onze webshop. De bescherming van jouw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij je tot in detail over hoe wij met je gegevens omgaan.

1. Toegang tot gegevens en hosting

Je kunt onze websites bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. Telkens wanneer je een website opent, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, je IP-adres, de datum en het tijdstip van de toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de toegang documenteert. Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd met het oog op een probleemloze werking van de site en de verbetering van onze diensten. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij een correcte presentatie van ons aanbod, die in het kader van een belangenafweging overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub f AVG zwaarder wegen. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van het bezoek aan de site gewist.

2. Gegevensverwerking voor contractverwerking en om contact met ons op te nemen

2.1 Gegevensverwerking voor contractbeheer

Met het oog op de contractverwerking overeenkomstig art. 6 lid 1 sub b AVG verzamelen wij persoonsgegevens indien je deze vrijwillig aan ons verstrekt in het kader van de bestelling. Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat wij in deze gevallen de gegevens absoluut nodig hebben om het contract te verwerken en wij de bestelling niet kunnen verzenden zonder de specificatie ervan. Welke gegevens worden verzameld, kun je zien aan de respectieve invulformulieren.

Meer informatie over de verwerking van je gegevens, in het bijzonder over de overdracht aan onze dienstverleners met het oog op de verwerking van bestellingen, betalingen en verzendingen, vind je in de volgende onderdelen van dit privacybeleid. Na de volledige afwikkeling van de overeenkomst worden je gegevens voor verdere verwerking beperkt en na het verstrijken van de fiscale en commerciële bewaartermijnen overeenkomstig art. 6 (1) lid 1 sub c AVG gewist, tenzij je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van je gegevens overeenkomstig art. 6 (1) lid 1 sub a AVG of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij je in deze verklaring informeren.

Systeem voor goederenbeheer

Wij maken gebruik van goederenbeheersystemen van externe dienstverleners voor de verwerking van bestellingen en contracten. Onze dienstverleners werken voor ons in het kader van de orderverwerking. Als je vragen hebt over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, gebruik dan de contactmogelijkheid beschreven in dit privacybeleid.

Onze dienstverleners zijn gevestigd en/of gebruiken servers in landen buiten de EU en de EER. Voor deze landen bestaat geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

2.2 Klantenrekening

Voor zover je door het openen van een klantenrekening overeenkomstig art. 6 lid 1 sub a AVG uw toestemming hiervoor hebt gegeven, zullen wij je gegevens gebruiken voor het openen van de klantenrekening en voor het opslaan van je gegevens voor verdere toekomstige bestellingen op onze website. Het verwijderen van je klantenaccount is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de contactoptie die in dit privacybeleid wordt beschreven of via een functie die voor dit doel in de klantenaccount is voorzien. Na verwijdering van je klantenaccount worden je gegevens gewist, tenzij je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van je gegevens conform art. 6 lid 1 sub a AVG of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij je in deze verklaring informeren.

2.3 Contact

In het kader van de klantencommunicatie verzamelen wij persoonsgegevens voor de behandeling van de aanvragen overeenkomstig art. 6 (1) lid 1 sub b AVG, indien je ons deze gegevens vrijwillig verstrekt wanneer je contact met ons opneemt (bijv. via contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat wij in deze gevallen de gegevens absoluut nodig hebben om je contact te verwerken. Welke gegevens worden verzameld, kun je zien aan de respectieve invulformulieren. Na de volledige verwerking van de aanvraag worden je gegevens gewist, tenzij je uitdrukkelijk hebt ingestemd met het verdere gebruik van je gegevens in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub a AVG of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken dan wettelijk is toegestaan en waarover wij je in deze verklaring informeren.

Typeform

Wij hebben Typeform op deze website geïntegreerd. De aanbieder is TYPEFORM S.L., Carrer Bac de Roda, 163, 08018 Barcelona, Spanje (hierna "Typeform" genoemd). Typeform stelt ons in staat online formulieren te maken en deze op onze website in te sluiten. De gegevens die je in onze Typeform-formulieren invoert, worden op de servers van Typeform opgeslagen totdat je ons verzoekt de gegevens te verwijderen, je toestemming voor het opslaan van de gegevens intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat wij de verwerking van je aanvraag hebben voltooid).

Verplichte wettelijke bepalingen - met name de bewaartermijnen - blijven onverlet. Het gebruik van Typeform is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij de werking van onlineformulieren. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 sub a AVG en art. 11 lid 7 Telecommunicatiewet, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) omvat, zoals gedefinieerd in de Telecommunicatiewet. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

3. Gegevensverwerking met het oog op de afhandeling van verzendingen

Voor de uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub b AVG, geven wij je gegevens door aan de met de levering belaste transportdienstverlener, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de bestelde goederen.

Doorgifte van gegevens aan verzendingsdienstverleners met het oog op kennisgeving van verzending

Indien je ons hiervoor tijdens of na je bestelling uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, geven wij je e-mailadres en telefoonnummer op basis van deze toestemming door aan de geselecteerde verzenddienstverlener conform art. 6 (1) lid 1 sub a AVG, zodat de verzenddienstverlener vóór de levering contact met je kan opnemen met het oog op de kennisgeving of coördinatie van de levering.
Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de contactoptie die in deze gegevensbeschermingsverklaring wordt beschreven of rechtstreeks naar de verzenddienstverlener op het hieronder vermelde contactadres. Na herroeping zullen wij de gegevens verwijderen die je voor dit doel hebt verstrekt, tenzij je uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van je gegevens of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken dan wettelijk is toegestaan en waarover wij je in deze verklaring informeren.

DHL Paket GmbH
Sträßchensweg 10
53113 Bonn
Duitsland

4. Gegevensverwerking voor betalingsverwerking

Wij werken met deze partners samen om de betalingen in onze onlineshop te verwerken: technische dienstverleners, kredietinstellingen, betalingsdienstaanbieders.

4.1 Gegevensverwerking voor afhandeling van transacties

Afhankelijk van de gekozen betaalwijze geven wij de voor de afwikkeling van de betalingstransactie noodzakelijke gegevens door aan onze technische dienstverleners, die in het kader van de orderverwerking voor ons werken, of aan de opdrachtgevende kredietinstellingen of aan de gekozen betaaldienstverlener, voor zover dit voor de afwikkeling van de betaling noodzakelijk is. Dit dient voor de uitvoering van het contract volgens Art. 6 lid 1, p. 1, onder b AVG. In sommige gevallen verzamelen de betalingsdienstaanbieders de voor de verwerking van de betaling vereiste gegevens zelf, bv. op hun eigen website of via een technische integratie in het bestelproces. In dit verband is het privacybeleid van de respectieve betalingsdienstaanbieder van toepassing.
Als je vragen hebt over onze partners voor de verwerking van betalingen en de basis van onze samenwerking met hen, gebruik dan de contactmogelijkheid beschreven in dit privacybeleid.

4.2 Gegevensverwerking met het oog op fraudepreventie en optimalisering van onze betalingsprocessen

Indien nodig geven wij onze dienstverleners verdere gegevens, die zij samen met de voor de afwikkeling van de betaling noodzakelijke gegevens als onze opdrachtverwerkers gebruiken met het oog op fraudepreventie en optimalisering van onze betalingsprocessen (bijv. facturering, afhandeling van aangevochten betalingen, boekhoudkundige ondersteuning). Overeenkomstig art. 6 (1) zin 1 sub f AVG dient dit ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen bij de bescherming tegen fraude of een efficiënt betalingsbeheer, die in het kader van een belangenafweging zwaarder wegen dan onze belangen.

5. Reclame per e-mail

5.1 E-mail nieuwsbrief met inschrijving

Indien je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, zullen wij de voor dit doel vereiste of afzonderlijk door jou verstrekte gegevens gebruiken om je regelmatig onze e-mailnieuwsbrief toe te sturen op basis van je toestemming overeenkomstig Art. 6 (1) lid 1 sub a AVG. Je kunt je te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via een link die voor dit doel in de nieuwsbrief is opgenomen. Na afmelding zullen wij je e-mailadres uit de lijst van ontvangers verwijderen, tenzij je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van je gegevens in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub a AVG of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken dan wettelijk is toegestaan en waarover wij je in deze verklaring informeren.

5.2 E-mailnieuwsbrief zonder registratie en het recht om bezwaar te maken

Indien wij je e-mailadres ontvangen in verband met de verkoop van een product of dienst en je hiertegen geen bezwaar hebt gemaakt, behouden wij ons het recht voor om je op grond van § 7 lid 3 van de Duitse wet op oneerlijke concurrentie (UWG) regelmatig per e-mail aanbiedingen te sturen voor soortgelijke producten als die welke je reeds in ons assortiment hebt gekocht. Dit dient ter bescherming van onze rechtmatige belangen bij het adverteren van onze klanten, die in het kader van een belangenafweging zwaarder wegen dan onze belangen. Je kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van je e-mailadres door een bericht te sturen naar de in deze verklaring van gegevensbescherming beschreven contactmogelijkheid of via een link die voor dit doel in de reclame-e-mail is opgenomen, zonder dat hiervoor andere kosten in rekening worden gebracht dan de transmissiekosten volgens de basistarieven.

5.3 Verzending van de nieuwsbrief

De nieuwsbrief kan ook worden verzonden door onze dienstverleners als onderdeel van de verwerking namens ons. Als je vragen hebt over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, gebruik dan de contactmogelijkheid beschreven in dit privacybeleid.

Onze dienstverleners zijn gevestigd en/of gebruiken servers in de VS. Er is geen besluit van de Europese Commissie inzake adequaatheid voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. 

5.4 Verzenden van evaluatieverzoeken per e-mail

Indien je ons hiervoor tijdens of na je bestelling uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven overeenkomstig art. 6 (1) lid 1 sub a AVG, zullen wij je e-mailadres gebruiken om je te vragen je bestelling te beoordelen via het door ons gebruikte beoordelingssysteem. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de in deze gegevensbeschermingsverklaring beschreven contactmogelijkheid of via een link die hiertoe in het ratingverzoek is opgenomen.

De evaluatieverzoeken kunnen ook door onze dienstverlener Trusted Shops GmbH Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen (Trusted Shops) worden verzonden.

In het kader van de verzending van evaluatieaanvragen ontvangen wij van Trusted Shops informatie over de desbetreffende status (bijv. of het evaluatieverzoek is verzonden en of het is aangekomen). Dit gebeurt in overeenstemming met art. 6 (1) lid 1 sub f AVG om te voldoen aan ons gerechtvaardigd belang om informatie over de ratinguitnodigingen te ontvangen om op basis daarvan zo nodig optimalisaties uit te voeren, evenals om te voldoen aan het gerechtvaardigd belang van Trusted Shops om deze dienst te kunnen aanbieden.

Wij zijn samen met Trusted Shops verantwoordelijk voor het versturen van ratinguitnodigingen en voor het verzamelen en weergeven van rating- of statusinformatie.

In het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen ons en Trusted Shops GmbH kun je contact opnemen met Trusted Shops GmbH, waarvan je de contactgegevens hier vindt, als je vragen hebt over gegevensbescherming of gebruik wilt maken van je rechten. Verdere informatie over gegevensbescherming is te vinden op de volgende link hier. Onafhankelijk daarvan kunt je ook altijd contact met ons opnemen via de in deze gegevensbeschermingsverklaring beschreven contactmogelijkheid. Je vraag zal dan, indien nodig, worden doorgegeven aan de andere persoon die verantwoordelijk is voor de beantwoording ervan.

6. Cookies en andere technologieën

Algemene informatie

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op verschillende pagina's gebruik van technologieën waaronder zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op jouw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte categorieën cookies worden aan het einde van de browsersessie gewist, d.w.z. nadat je de browser hebt afgesloten (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op je eindapparaat en stellen ons in staat uw browser bij een volgend bezoek te herkennen (persistente cookies). Wij gebruiken dergelijke technologieën die absoluut noodzakelijk zijn voor het gebruik van bepaalde functies van onze website (bijv. de winkelwagenfunctie). Deze technologieën verzamelen en verwerken IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie, evenals informatie over het gebruik van onze website (bijv. informatie over de inhoud van het winkelmandje). In het kader van een belangenafweging dient dit doorslaggevende legitieme belangen bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod conform art. 6 lid 1 sub f AVG.

Daarnaast gebruiken wij technologieën om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn (bv. om toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te kunnen bewijzen), alsook voor webanalyse en online marketing. Meer informatie hierover, met inbegrip van de respectieve rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking, is te vinden in de volgende onderdelen van dit privacybeleid.

Je kunt de cookie-instellingen voor je browser vinden op de volgende links: Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™Opera™.

Voor zover je overeenkomstig art. 6 lid 1 sub a AVG met het gebruik van de technologieën hebt ingestemd, kunt je je toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de in het privacybeleid beschreven contactoptie.

7. Gebruik van cookies en andere technologieën voor webanalyse en reclamedoeleinden

Voor zover je toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 (1) lid 1 sub a AVG, gebruiken wij de volgende cookies en andere technologieën van derden op onze website. Na beëindiging van het doel en het gebruik van de desbetreffende technologie door ons, worden de in dit kader verzamelde gegevens gewist. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Meer informatie over uw herroepingsmogelijkheden vindt je in de rubriek "Cookies en andere technologieën". Verdere informatie, onder meer over de basis van onze samenwerking met de afzonderlijke aanbieders, is te vinden in de afzonderlijke technologieën. Als je vragen hebt over de providers en de basis van onze samenwerking met hen, gebruik dan de contactmogelijkheid beschreven in dit privacybeleid.

7.1 Gebruik van Google-diensten voor webanalyse en reclamedoeleinden

Wij maken gebruik van de technologieën van Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"), zoals hieronder beschreven. De automatisch door Google-technologieën verzamelde informatie over jouw gebruik van onze website wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.  Als je IP-adres wordt verzameld via Google-technologieën, wordt het ingekort voordat het wordt opgeslagen op de servers van Google door IP-anonimisering te activeren. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google worden doorgestuurd en daar worden ingekort. Tenzij anders vermeld voor de afzonderlijke technologieën, is de gegevensverwerking gebaseerd op een overeenkomst die voor de respectieve technologie tussen de gezamenlijk verantwoordelijke partijen is gesloten overeenkomstig artikel 26 AVG. Verdere informatie over de verwerking van gegevens door Google is te vinden in het privacybeleid van Google.

 Google Analytics

Ten behoeve van de analyse van de website verzamelt en bewaart Google Analytics automatisch gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website), waaruit met gebruikmaking van pseudoniemen gebruiksprofielen worden aangemaakt. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt. Je IP-adres zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google. De gegevensverwerking geschiedt op basis van een opdrachtverwerkingsovereenkomst door Google.

Met het oog op een geoptimaliseerde marketing van onze website hebben wij de instellingen voor het delen van gegevens voor "Google-producten en -diensten" geactiveerd. Hierdoor krijgt Google toegang tot de door Google Analytics verzamelde en verwerkte gegevens en kan het deze vervolgens gebruiken om de Google-diensten te verbeteren. Het delen van gegevens met Google in het kader van deze gegevensuitwisselingsinstellingen is gebaseerd op een aanvullende overeenkomst tussen de voor de verwerking verantwoordelijken. Wij hebben geen invloed op de verdere gegevensverwerking door Google.

Met het oog op een geoptimaliseerde marketing van onze website maken wij gebruik van de zogenaamde gebruikers-ID-functie. Met behulp van deze functie kunnen wij een unieke, permanente ID aan je interactiegegevens voor een of meer sessies op onze onlinesites toekennen en zo je gebruikersgedrag over verschillende apparaten en sessies heen analyseren.

Voor webanalyse en reclamedoeleinden maakt de uitbreidingsfunctie van Google Analytics, de zogenaamde DoubleClick-cookie, het mogelijk de browser te herkennen wanneer je andere websites bezoekt. Google zal deze informatie gebruiken om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-gebruik.

Wij maken gebruik van Linkster cookies.

Google Ads

Voor reclamedoeleinden in de zoekresultaten van Google en op websites van derden wordt bij ieder bezoek aan onze website het zogenaamde Google Remarketing Cookie geplaatst, dat automatisch op interesses gebaseerde reclame mogelijk maakt door het verzamelen en verwerken van gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie alsmede informatie over je gebruik van onze website) en door middel van een pseudonieme CookieID en op basis van de pagina's die je bezoekt. Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als je de instelling "gepersonaliseerde reclame" in je Google-account hebt geactiveerd. In dit geval, als je ingelogd bent bij Google tijdens je bezoek aan onze website, zal Google je gegevens samen met Google Analytics-gegevens gebruiken om doelgroeplijsten voor cross-device remarketing te maken en te definiëren.

Voor website-analyse en event tracking meten wij je latere gebruiksgedrag via Google Ads Conversion Tracking als je via een advertentie van Google Ads op onze website terecht bent gekomen. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt en gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie alsmede informatie over het gebruik van onze website op basis van door ons gespecificeerde gebeurtenissen, zoals het bezoeken van een website of het abonneren op een nieuwsbrief) worden verzameld, op basis waarvan gebruiksprofielen worden aangemaakt met gebruikmaking van pseudoniemen.

 Google Maps

Voor de visuele presentatie van geografische informatie verzamelt Google Maps gegevens over het gebruik van de kaartfuncties door jou, met name het IP-adres en locatiegegevens, stuurt deze gegevens door naar Google en verwerkt ze vervolgens. Wij hebben geen invloed op deze latere gegevensverwerking.

 Google reCAPTCHA

Om misbruik van onze webformulieren en spam door geautomatiseerde software (zogenaamde bots) tegen te gaan, verzamelt Google reCAPTCHA gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, browserinformatie en informatie over het gebruik van onze website) en analyseert jouw gebruik van onze website door middel van een zogenaamde JavaScript en cookies. Daarnaast worden ook andere cookies geëvalueerd die door Google-diensten in je browser worden opgeslagen. Uit de invoervelden van het desbetreffende formulier worden geen persoonsgegevens gelezen of opgeslagen.

 Google Fonts

Voor de uniforme presentatie van de inhoud op onze website worden gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie) door de scriptcode "Google Fonts" verzameld, aan Google doorgegeven en vervolgens door Google verwerkt. Wij hebben geen invloed op deze latere gegevensverwerking.

 YouTube Video Plugin

Voor de integratie van inhoud van derden worden gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie) via de door ons gebruikte YouTube-videoplugin in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus verzameld, aan Google doorgegeven en vervolgens door Google alleen verwerkt wanneer je een video afspeelt.

7.2 Gebruik van Facebook-diensten voor webanalyse en reclamedoeleinden

Gebruik van Facebook Pixel

Wij gebruiken de Facebook Pixel als onderdeel van de technologieën van Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook") die hieronder worden beschreven. De Facebook Pixel verzamelt en bewaart automatisch gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie alsmede informatie over je gebruik van onze website op basis van door ons gespecificeerde gebeurtenissen, zoals het bezoeken van een website of het abonneren op een nieuwsbrief), op basis waarvan gebruiksprofielen worden aangemaakt met gebruikmaking van pseudoniemen. In het kader van de zogenaamde "extended data matching" wordt ook informatie die kan worden gebruikt om personen te identificeren (bv. namen, e-mailadressen en telefoonnummers), verzameld en in gehashte vorm opgeslagen voor matching-doeleinden. Daartoe wordt, wanneer je onze website bezoekt, automatisch een cookie geplaatst door de Facebook Pixel, die een pseudonieme CookieID gebruikt om je browser te herkennen wanneer je andere websites bezoekt. Facebook zal deze informatie combineren met andere gegevens van je Facebook-account en gebruiken om rapporten samen te stellen over de activiteit op de website en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website, in het bijzonder gepersonaliseerde en op groepen gebaseerde reclame.
De automatisch door Facebook-technologieën verzamelde informatie over je gebruik van onze website wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA en daar opgeslagen. Er is geen besluit van de Europese Commissie inzake de gepastheid van de VS. Indien de overdracht van gegevens naar de VS onder onze verantwoordelijkheid valt, is onze samenwerking gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Meer informatie over de verwerking van gegevens door Facebook is te vinden in het privacybeleid van Facebook.

 Facebook Analytics

In het kader van Facebook Analytics worden uit de met de Facebook Pixel verzamelde gegevens over je gebruik van onze website statistieken opgesteld over de bezoekersactiviteit op onze website. De gegevensverwerking geschiedt op basis van een overeenkomst inzake gegevensverwerking door Facebook. Hun analyse dient de optimale presentatie en marketing van onze website.

 Facebook Ads

Via Facebook Ads maken wij reclame voor deze website op Facebook en op andere platforms. Wij bepalen de parameters van de respectieve reclamecampagne. Facebook is verantwoordelijk voor de precieze uitvoering, met name de beslissing over de plaatsing van de advertenties bij individuele gebruikers. Tenzij anders bepaald voor de individuele technologieën, wordt de gegevensverwerking uitgevoerd op basis van een overeenkomst tussen gezamenlijk voor de verwerking verantwoordelijken overeenkomstig artikel 26 AVG. De gezamenlijke verantwoordelijkheid is beperkt tot het verzamelen van de gegevens en het doorgeven ervan aan Facebook Ierland. De latere gegevensverwerking door Facebook Ierland valt hier niet onder.

Op basis van de via Facebook Pixel verzamelde statistieken over de bezoekersactiviteit op onze website, exploiteren wij groepsgebaseerde reclame op Facebook via Facebook Custom Audience door de kenmerken van de respectieve doelgroep te bepalen. In het kader van de uitgebreide matching van gegevens die plaatsvindt om de respectieve doelgroep te bepalen (zie hierboven), treedt Facebook op als onze verwerker.

Op basis van de door de Facebook Pixel ingestelde pseudonieme cookie-ID en de verzamelde gegevens over je gebruiksgedrag op onze website, exploiteren wij gepersonaliseerde reclame via Facebook Pixel remarketing.

Via Facebook Pixel Conversions meten wij je latere gebruiksgedrag voor webanalytics en event tracking wanneer je via een advertentie van Facebook Ads op onze website terecht bent gekomen. De gegevensverwerking geschiedt op basis van een overeenkomst inzake gegevensverwerking in opdracht van Facebook.

8. Integratie van de Trusted Shops Trustbadge/ andere widgets

Trusted Shops widgets (bijv. Trusted Shops Trustbadge) zijn op deze website geïntegreerd om Trusted Shops-diensten (bijv. keurmerk, verzamelde beoordelingen) weer te geven en om Trusted Shops-producten aan kopers aan te bieden nadat zij een bestelling hebben geplaatst.

Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen, die in het kader van een belangenafweging zwaarder wegen, bij een optimale marketing door het mogelijk maken van veilig winkelen in overeenstemming met Art. 6 Par. 1 lid 1 sub f AVG. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen (Trusted Shops), waarmee wij op grond van art. 26 AVG gezamenlijk verantwoordelijk zijn op grond van de wet op de gegevensbescherming. In het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring informeren wij je hierna over de wezenlijke contractuele inhoud in overeenstemming met artikel 26, lid 2, AVG.

De vertrouwensbadge wordt verstrekt in het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid door een Amerikaanse CDN-provider (content delivery network). Een passend niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd door standaardclausules inzake gegevensbescherming en andere contractuele maatregelen. Meer informatie over de gegevensbescherming van Trusted Shops GmbH vindt je hier.

Wanneer de Trustbadge wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat ook je IP-adres, de datum en het tijdstip van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert. Het IP-adres wordt onmiddellijk na het verzamelen geanonimiseerd, zodat de opgeslagen gegevens niet aan jou persoonlijk kunnen worden gekoppeld. Het serverlogbestand wordt opgeslagen in een veiligheidsdatabank voor de analyse van veiligheidsanomalieën en uiterlijk 90 dagen na de aanmaak automatisch gewist of anoniem gemaakt. Dit dient het legitieme belang van ons en van Trusted Shops voor de preventie van misbruik en fraude, voor de optimalisatie van aanbiedingen en websites alsmede voor de probleemloze werking van de website of de Trustbadge of andere widgets van Trusted Shops, in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub f AVG.

Verdere persoonlijke gegevens worden aan Trusted Shops GmbH doorgegeven, wanneer je na het afronden van een bestelling besluit om de producten van Trusted Shops te gebruiken of wanneer je je reeds voor gebruik hebt aangemeld. Daartoe worden uit de bestelgegevens automatisch persoonsgegevens verzameld. Of jij als koper al geregistreerd bent voor het gebruik van het product wordt automatisch gecontroleerd aan de hand van een neutrale parameter, het e-mail adres gehasht met een cryptologische one-way functie. Het e-mailadres wordt omgezet in deze hashwaarde, die niet door Trusted Shops kan worden ontcijferd, voordat het wordt verzonden. Na controle op een overeenkomst wordt de parameter automatisch gewist.

Dit dient om te controleren of je reeds bent aangemeld voor diensten bij Trusted Shops GmbH en is derhalve noodzakelijk voor de vervulling van onze en de doorslaggevende legitieme belangen van Trusted Shops bij het bieden van de in elk afzonderlijk geval aan de specifieke bestelling gekoppelde kopersbescherming en de diensten voor de evaluatie van transacties conform art. 6 (1) lid 1 sub f AVG. In dat geval vindt de verdere verwerking plaats in overeenstemming met de contractuele overeenkomst tussen jou en Trusted Shops. Indien de diensten nog niet voor jou zijn geregistreerd, krijg je daarna de gelegenheid om dat voor de eerste keer te doen. Verdere verwerking na registratie hangt ook af van de contractuele overeenkomst met Trusted Shops. Indien je je niet registreert, worden alle verzonden gegevens automatisch door Trusted Shops gewist en is een persoonlijke verwijzing niet meer mogelijk.

In het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen ons en Trusted Shops GmbH kun je contact opnemen met Trusted Shops GmbH, waarvan je de contactgegevens hier vindt, als je vragen hebt over gegevensbescherming of gebruik wilt maken van je rechten. Verdere informatie over gegevensbescherming is te vinden op de volgende link hier. Onafhankelijk daarvan kunt je ook altijd contact met ons opnemen via de in deze gegevensbeschermingsverklaring beschreven contactmogelijkheid. Je vraag zal dan, indien nodig, worden doorgegeven aan de andere persoon die verantwoordelijk is voor de beantwoording ervan.

9. Social Media

9.1 Sociale plugins van Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest

Op onze website worden sociale knoppen van sociale netwerken gebruikt. Deze worden uitsluitend als HTML-link in de pagina geïntegreerd, zodat bij het oproepen van onze website geen verbinding met de servers van de desbetreffende aanbieder tot stand wordt gebracht. Als je op een van de knoppen klikt, wordt de website van het betreffende sociale netwerk geopend in een nieuw venster van je browser waar je bijvoorbeeld op de knop Vind ik leuk of Delen kunt klikken.

9.2 Onze online aanwezigheid op Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Pinterest, LinkedIn, Xing

Voor zover je overeenkomstig art. 6 lid 1 sub a AVG toestemming hebt gegeven aan de betreffende exploitant van sociale media, worden je gegevens bij je bezoek aan onze online aanwezigheid op de hierboven genoemde sociale media automatisch verzameld en opgeslagen voor marktonderzoek en reclamedoeleinden, op basis waarvan gebruiksprofielen worden aangemaakt onder gebruikmaking van pseudoniemen. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de platforms advertenties te plaatsen die vermoedelijk overeenkomen met je interesses. Voor dit doel worden gewoonlijk cookies gebruikt. Voor gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van gegevens door de desbetreffende exploitant van sociale media, alsmede een contactmogelijkheid en je rechten en instelmogelijkheden in dit verband ter bescherming van je privacy, verwijzen wij je naar de mededelingen inzake gegevensbescherming van de hieronder gelinkte aanbieders. Mocht je hierbij toch hulp nodig hebben, dan kun je contact met ons opnemen.

Facebook is een dienst van Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook Ireland") De door Facebook Ireland automatisch verzamelde informatie over je gebruik van onze online aanwezigheid op Facebook wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA en daar opgeslagen. Er is geen besluit van de Europese Commissie inzake adequaatheid voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.  De gegevensverwerking in het kader van een bezoek aan een Facebook-fanpagina vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen de gezamenlijk verantwoordelijke partijen overeenkomstig art. 26 AVG. Meer informatie (Insights data information) vindt u hier.

Twitter is een dienst van Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland ("Twitter"). De door Twitter automatisch verzamelde informatie over jouw gebruik van onze online aanwezigheid op Twitter wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA en daar opgeslagen. Er is geen besluit van de Europese Commissie inzake adequaatheid voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. 

Instagram is een dienst van Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook Ireland") De door Facebook Ireland automatisch verzamelde informatie over je gebruik van onze online aanwezigheid op Instagram wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA en daar opgeslagen. Er is geen besluit van de Europese Commissie inzake adequaatheid voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.  De gegevensverwerking in het kader van een bezoek aan een Instagram-fanpagina vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen de gezamenlijk verantwoordelijke partijen in overeenstemming met art. 26 AVG. Meer informatie (Insights data information) vindt je hier.

YouTube is een dienst die wordt aangeboden door Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). De door Google automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op YouTube wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit genomen voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. 

Pinterest is een dienst van Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland ("Pinterest"). De door Pinterest automatisch verzamelde informatie over je gebruik van onze online aanwezigheid op Pinterest wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, USA en daar opgeslagen. Er is geen besluit van de Europese Commissie inzake adequaatheid voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

LinkedIn is een dienst van LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland ("LinkedIn"). De automatisch door LinkedIn verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op LinkedIn wordt over het algemeen verzonden naar een server van LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

Xing is een aanbod van New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg.

10. Contactmogelijkheden en je rechten

10.1 Je rechten

Als betrokkene heb je de volgende rechten:

 • Overeenkomstig Art. 15 AVG heeft u het recht om informatie te vragen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, voor zover daarin gespecificeerd;
 • Overeenkomstig Art. 16 DSGVO heeft u het recht om onverwijld correctie te vragen van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen;
 • Overeenkomstig art. 17 DSGVO heeft u het recht te verzoeken dat uw door ons opgeslagen persoonsgegevens worden gewist, tenzij de verdere verwerking van uw persoonsgegevens verboden is.
  • om het recht op vrije meningsuiting en informatie uit te oefenen;
  • om een wettelijke verplichting na te komen;
  • om redenen van openbaar belang, of
  • noodzakelijk is voor de indiening, uitoefening of verdediging van juridische claims;
 • Overeenkomstig art. 18 AVG heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens voor zover
  • de juistheid van de gegevens door u wordt betwist;
  • de verwerking is onwettig, maar u maakt bezwaar tegen het wissen ervan;
  • wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig hebt om rechtsvorderingen geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen; of
  • u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig art. 21 AVG;
 • Overeenkomstig art. 20 AVG, het recht om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke;
 • Overeenkomstig art. 77 AVG heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u zich hiervoor wenden tot de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of van onze bedrijfszetel.

Herroepingsrecht

Voor zover wij persoonsgegevens zoals hierboven uiteengezet verwerken ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen die in het kader van een belangenafweging prevaleren, kan je tegen deze verwerking met werking voor de toekomst bezwaar maken. Indien de verwerking wordt uitgevoerd voor direct-marketingdoeleinden, kan je dit recht te allen tijde uitoefenen zoals hierboven beschreven. Indien de verwerking voor andere doeleinden geschiedt, heb je alleen het recht bezwaar te maken op gronden die verband houden met jouw bijzondere situatie.

Nadat je je recht op bezwaar hebt uitgeoefend, zullen wij je persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan je belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Dit is niet van toepassing indien de verwerking voor direct-marketingdoeleinden geschiedt. Dan zullen wij je persoonsgegevens voor dit doel niet verder verwerken.

10.2 Contactmogelijkheden

Als je vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van je persoonsgegevens, of als je informatie wilt, gegevens wilt corrigeren, beperken of wissen, of als je een gegeven toestemming wilt intrekken of bezwaar wilt maken tegen een bepaald gebruik van gegevens, kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

Functionaris voor gegevensbescherming:
ISiCO Datenschutz GmbH, Alina Bernhardt
Am Hamburger Bahnhof 4
10557 Berlin
Deutschland

privacy@isico-datenschutz.de

 

Privacybeleid is gemaakt met de Trusted Shops juridische tekst editor in samenwerking met FÖHLISCH Rechtsanwälte.