Registrera dig på vårt nyhetsbrev och få 5% rabatt på nästa beställning! ✨

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Ansvarig för databehandlingen är:
KoRo Handels GmbH
Haupstraße 26
10827 Berlin

service@korodrogerie.de

Tack för ditt intresse för vår onlinebutik. Din integritet är väldigt viktig för oss. I den här artikeln informerar vi utförligt hur vi hanterar dina uppgifter.

1. Dataåtkomst och hosting

Du kan besöka vår webbsida utan att ange några personuppgifter. Varje besök av ny webbsida sparar webbservern endast en s.k. Server-Logfile, som exempelvis innehåller namnen av de krävda filerna, dess IP-adress, hämtningens datum och tid, den överförda datamängden och begärda providern (åtkomstdata) samt dokumenterar hämtningen. Denna åtkomstdata utvärderas endast till användning för att säkerställa en problemfri funktion av sidan som för att förbättra vårt erbjudande. Detta tjänar enligt artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSF för skyddet av våra rättsliga intressen i en korrekt presentation av vårt erbjudande som är överordnade i processen för intresseavvägning. All åtkomstdata raderas senast sju dagar efter ditt besök på vår webbsida.

2. Databehandling vid kontraktsutförande och kontakt

2.1 Databehandling vid kontraktsutförande

För kontraktsutförande märker vi ut personlig information ifall du frivilligt meddelar oss om dessa i samband med din beställning. Dessa utges med en * och är obligatoriska uppgifter, som vi behöver för att kunna utföra ett kontrakt och då vi utan dessa inte kan skicka ut beställningen. Vilka filer som som är utmärkta syns i uppgiftsformuläret. 

Ytterligare information om behandlingen av dina uppgifter, i synnerhet om överföringen till våra tjänsteleverantörer för order-, betalnings- och leveranshantering, finns i följande avsnitt i denna sekretesspolicy. Efter avslutad behandling av avtalet kommer dina uppgifter att begränsas för fortsatt behandling och raderas efter utgången av de skattemässiga och handelsrättsliga lagringstiderna i enlighet med artikel 6.1 mening 1 lit. c i DSF, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till fortsatt användning av dina uppgifter i enlighet med artikel 6.1 mening 1 lit. a i DSF eller om vi förbehåller oss rätten att använda uppgifter utöver detta, vilket är tillåtet enligt lag och som vi informerar dig om i denna förklaring.

System för varuhantering

Vi använder externa tjänsteleverantörers varuhanteringssystem för order- och avtalsbehandling. Våra tjänsteleverantörer arbetar för oss inom ramen för orderhantering. Om du har några frågor om våra tjänsteleverantörer och grunden för vårt samarbete med dem kan du använda det kontaktalternativ som beskrivs i denna sekretesspolicy.

Våra tjänsteleverantörer finns och/eller använder servrar i länder utanför EU och EES. Europeiska kommissionen har inte fattat något beslut om adekvat skyddsnivå för dessa länder. Vårt samarbete med dem grundar sig på Europeiska kommissionens standardklausuler för dataskydd. 

2.2 Kundkonto

Om du har gett ditt samtycke till detta i enlighet med artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSF genom att besluta att öppna ett kundkonto, kommer vi att använda dina uppgifter för att öppna kundkontot samt för att lagra dina uppgifter för framtida beställningar på vår webbplats. Du kan när som helst radera ditt kundkonto genom att skicka ett meddelande till det kontaktalternativ som beskrivs i denna sekretesspolicy eller via en funktion som tillhandahålls för detta ändamål i kundkontot. När ditt kundkonto har raderats kommer dina uppgifter att raderas om du inte uttryckligen har samtyckt till fortsatt användning av dina uppgifter i enlighet med artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSF eller om vi förbehåller oss rätten att använda uppgifterna utöver detta, vilket är tillåtet enligt lag och som vi informerar dig om i denna förklaring.

2.3 Kontakt

I samband med kommunikation till kund samlar vi in personuppgifter för att behandla dina förfrågningar i enlighet med artikel 6.1 p. 1 lit. b DSF när du frivilligt lämnar dessa uppgifter till oss när du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär eller e-post). Obligatoriska fält är markerade då dessa uppgifter är viktiga för att behandla din kontakt. Vilka uppgifter som samlas in framgår av respektive kontaktformulär. När din förfrågan har behandlats raderas dina uppgifter om du inte uttryckligen har samtyckt till fortsatt användning av dina uppgifter i enlighet med artikel 6.1 p. 1 lit. b DSF, eller om vi förbehåller oss rätten att använda uppgifterna utöver detta, vilket är tillåtet enligt lag och som vi informerar dig om i denna förklaring.

3. Behandling av uppgifter för hantering av försändelser.

För att uppfylla kontraktet i enlighet med artikel 6.1 p. 1 lit. b i DSGVO lämnar vi dina uppgifter till den leverantör av frakttjänster som har fått i uppdrag att leverera, i den mån det är nödvändigt för att leverera de beställda varorna.

Överföring av uppgifter till leverantörer av frakttjänster i syfte att skicka meddelanden om frakt.

Om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta under eller efter din beställning kommer vi att vidarebefordra din e-postadress och ditt telefonnummer till den utvalda frakttjänstleverantören på grundval av detta samtycke i enlighet med artikel 6.1 mening 1 lit. a i DSGVO så att frakttjänstleverantören kan kontakta dig före leveransen för att meddela dig om leveransen eller för att samordna den.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett meddelande till det kontaktalternativ som finns i denna dataskyddsdeklaration eller direkt till leverantören av frakttjänster på den kontaktadress som anges nedan. Efter återkallelsen raderar vi dina uppgifter som tillhandahållits för detta ändamål, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till fortsatt användning av dina uppgifter eller om vi förbehåller oss rätten att använda uppgifter utöver detta, vilket är tillåtet enligt lag och som vi informerar dig om i denna förklaring.

GLS i Sverige

Schenker AB

Kantyxegatan 22

SE-21376 MALMÖ

4. Behandling av uppgifter för betalningshantering

Vi samarbetar med följande partner för att hantera betalningar i vår webbutik: tekniska tjänsteleverantörer, kreditinstitut, betaltjänstleverantörer.

4.1 Databehandling för transaktionsbehandling

Beroende på vilken betalningsmetod som valts lämnar vi vidare de uppgifter som krävs för behandlingen av betalningstransaktionen till våra tekniska tjänsteleverantörer, som arbetar för oss inom ramen för orderbehandlingen, eller till de kreditinstitut som vi anlitat eller till den valda betaltjänstleverantören, i den mån det är nödvändigt för behandlingen av betalningen. Detta tjänar till att uppfylla avtalet enligt artikel 6.1 p. 1 lit. b i DSF. I vissa fall samlar betaltjänstleverantörerna själva in de uppgifter som krävs för att behandla betalningen, t.ex. på sin egen webbplats eller via en teknisk integration i beställningsprocessen. I detta avseende gäller sekretesspolicyn för respektive betaltjänstleverantör. Om du har några frågor om våra samarbetspartners för betalningshantering och grunden för vårt samarbete med dem, vänligen använd det kontaktalternativ som finns i denna integritetspolicy.

4.2 Databehandling i syfte att förebygga bedrägerier och optimera våra betalningsprocesser

Vid behov ger vi våra tjänsteleverantörer ytterligare uppgifter som de använder tillsammans med de uppgifter som är nödvändiga för att behandla betalningen som våra orderbehandlare för att förebygga bedrägerier och optimera våra betalningsprocesser (t.ex. fakturering, behandling av ifrågasatta betalningar, bokföringsstöd). I enlighet med artikel 6.1 S 1 lit. f i DSF tjänar detta till att skydda våra legitima intressen i vårt skydd mot bedrägerier eller i effektiv betalningshantering, som väger tyngre än våra intressen i samband med en intresseavvägning.

5. Annonsering via e-post

5.1 Nyhetsbrev via e-post med registrering

Om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev kommer vi att använda de uppgifter som krävs för detta ändamål eller som du har lämnat separat för att regelbundet skicka dig vårt nyhetsbrev via e-post på grundval av ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 p. 1 lit. a i DSF. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet genom att skicka ett meddelande till det kontaktalternativ som beskrivs nedan eller via en länk i nyhetsbrevet. När du har avregistrerat dig raderar vi din e-postadress från listan över mottagare, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till att dina uppgifter används vidare i enlighet med artikel 6.1 p. 1 lit. a i DSF eller om vi förbehåller oss rätten att använda uppgifter utöver detta, vilket är tillåtet enligt lag och som vi informerar dig om i denna förklaring.

5.2 Nyhetsbrev via e-post utan registrering och din invändningsrätt 

Om vi får din e-postadress i samband med försäljningen av en produkt eller tjänst och du inte har motsatt dig detta, förbehåller vi oss rätten att på grundval av § 7.3 i den tyska lagen om illojal konkurrens (UWG) regelbundet skicka dig erbjudanden via e-post om liknande produkter som de som redan köpts i vårt sortiment. Detta tjänar till att skydda våra legitima intressen av att vända oss till våra kunder på ett reklammässigt sätt, vilket väger tyngre än våra intressen i samband med en intresseavvägning.

Du kan när som helst invända mot denna användning av din e-postadress genom att skicka ett meddelande till det kontaktalternativ som beskrivs i denna dataskyddsförklaring eller via en länk som tillhandahålls för detta ändamål i reklamen, utan att det medför några andra kostnader än överföringskostnader enligt grundtaxan.

5.3 Utskick av nyhetsbrev

Nyhetsbrevet kan också skickas av våra tjänsteleverantörer som en del av behandlingen för vår uppgift. Om du har några frågor om våra tjänsteleverantörer och grunden för vårt samarbete med dem kan du använda det kontaktalternativ som beskrivs i denna sekretesspolicy.

Våra tjänsteleverantörer finns och/eller använder servrar i USA. Europeiska kommissionen har inte fattat något beslut om adekvat skyddsnivå för USA. Vårt samarbete med dem grundar sig på Europeiska kommissionens standardklausuler för dataskydd. 

5.4 Förfrågan om utvärdering via e-post

Om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta under eller efter din beställning i enlighet med artikel 6.1 mening 1 lit. a i DSF kommer vi att använda din e-postadress för att be dig utvärdera din beställning via det bedömningssystem vi använder. Detta samtycke kan när som helst återkallas genom att skicka ett meddelande till det kontaktalternativ som beskrivs i denna dataskyddsförklaring eller via en länk som tillhandahålls för detta ändamål i begäran om utvärdering.

Om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta under eller efter din beställning i enlighet med artikel 6.1 mening 1 lit. a i DSF, kommer vi att använda din e-postadress för begäran om att lämna in en utvärdering av din beställning via det bedömningssystem som vi använder. Detta samtycke kan när som helst återkallas genom att skicka ett meddelande till det kontaktalternativ som beskrivs i denna dataskyddsförklaring eller via en länk som tillhandahålls för detta ändamål i begäran om utvärdering.

Utvärderingsförfrågningar kan också skickas av vår tjänsteleverantör Trusted Shops GmbH Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln (Trusted Shops).

Vi får information om respektive status från Trusted Shops (t.ex. om utvärderingsbegäran har skickats och om den har anlänt) som en del av sändningen av utvärderingsbegäran. Detta görs i enlighet med artikel 6.1 p. 1 lit. f i DSF för att uppfylla vårt legitima intresse av att få information om betygsinbjudningarna för att vid behov kunna genomföra optimeringar på grundval av detta, samt för att uppfylla Trusted Shops legitima intresse av att kunna erbjuda denna tjänst.

Vi är gemensamt ansvariga med Trusted Shops för att skicka inbjudningar till att utvärdera våra produkter och för insamling och visning av betygs- eller statusinformation.

Inom ramen för det gemensamma ansvaret mellan oss och Trusted Shops GmbH kan du kontakta Trusted Shops GmbH, vars kontaktuppgifter du hittar här, om du har frågor om dataskydd eller vill häva upp dina rättigheter. Mer information om dataskydd finns på följande länk. Oberoende av detta kan du också alltid kontakta oss via det kontaktalternativ som beskrivs i denna dataskyddsförklaring. Din fråga kommer då vid behov att vidarebefordras till den person som ansvarar för att besvara den.

6. Cookies och annan teknik

 Allmän information

För att göra besöket på vår webbplats attraktivt och för att möjliggöra användningen av vissa funktioner använder vi tekniker, inklusive så kallade cookies, på olika sidor. Cookies är små textfiler som lagras automatiskt på din terminal. Vissa av de cookies som används raderas i slutet av webbläsarsessionen, dvs. när du stänger din webbläsare (så kallade sessionscookies). Andra cookies finns kvar på din terminal och gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare vid nästa besök (permanenta cookies).

Vi använder sådan teknik som är absolut nödvändig för att kunna använda vissa funktioner på vår webbplats (t.ex. shoppingvagnsfunktionen). Denna typ av teknologi samlar in och behandlar IP-adress, besökstid, information om enhet och webbläsare samt information om din användning av vår webbplats (t.ex. information om innehållet i kundvagnen). Inom ramen för en intresseavvägning tjänar detta överordnade legitima intressen i en optimerad presentation av vårt erbjudande i enlighet med artikel 6.1 p. 1 lit. f DSF.

Dessutom använder vi tekniker för att uppfylla de rättsliga skyldigheter som vi har (t.ex. för att kunna bevisa samtycke till behandling av dina personuppgifter) samt för webbanalys och marknadsföring online. Ytterligare information om detta, inklusive respektive rättslig grund för databehandlingen, finns i följande avsnitt av denna sekretesspolicy.

Du kan hitta inställningar för cookies i din webbläsare på följande länkar: Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™/ Opera™

Om du har samtyckt till användningen av tekniken i enlighet med artikel 6.1 p. 1 lit. a i DSF kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett meddelande till det kontaktalternativ som beskrivs i integritetspolicyn.

7. Användning av cookies och annan teknik för webbanalys och reklam

Om du har gett ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 mening 1 lit. a i DSF använder vi följande cookies och andra tekniker från tredjepartsleverantörer på vår webbplats. När ändamålet har upphört och vi inte längre använder respektive teknik kommer de uppgifter som samlats in i detta sammanhang att raderas. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. Mer information om dina möjligheter att återkalla din användning finns i avsnittet "Cookies och annan teknik". Ytterligare information om grunderna för vårt samarbete med de enskilda leverantörerna finns i de enskilda teknikerna. Om du har några frågor om leverantörerna och grunden för vårt samarbete med dem kan du använda det kontaktalternativ som beskrivs i denna integritetspolicy.

7.1 Användning av Googles tjänster för webbanalys och annonsering

Vi använder teknik från Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"), enligt beskrivningen nedan. Den information som samlas in automatiskt av Google-teknik om din användning av vår webbplats överförs i allmänhet till en server hos Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA och lagras där. Europeiska kommissionen har inte fattat något beslut om adekvat skyddsnivå för USA. Vårt samarbete med dem grundar sig på Europeiska kommissionens standardklausuler för dataskydd. Om din IP-adress samlas in med hjälp av Googles teknik förkortas den genom att aktivera IP-anonymisering innan den lagras på Googles servrar. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server och förkortas där. Om inget annat anges för de enskilda teknikerna utförs databehandlingen på grundval av ett avtal som ingåtts för respektive teknik mellan gemensamt ansvariga parter i enlighet med artikel 26 i DSGVO. Ytterligare information om Googles databehandling finns i Googles sekretesspolicy. 

 Google Analytics

 I syfte att analysera webbplatsen samlar Google Analytics automatiskt in och lagrar data (IP-adress, besökstid, information om enhet och webbläsare samt information om din användning av vår webbplats), från vilka användningsprofiler skapas med hjälp av pseudonymer. Cookies kan användas för detta ändamål. I princip kommer din IP-adress inte att sammanföras med andra uppgifter från Google. Databehandlingen utförs av Google på grundval av ett avtal om orderbehandling.

I syfte att optimera marknadsföringen av vår webbplats har vi aktiverat inställningarna för att lämna ut uppgifter för "Googles produkter och tjänster". Detta gör det möjligt för Google att få tillgång till de uppgifter som samlas in och behandlas av Google Analytics och därefter använda dem för att förbättra Googles tjänster. Datadelning med Google enligt dessa inställningar för datadelning baseras på ett tilläggsavtal mellan registeransvariga. Vi har inget inflytande över Googles efterföljande databehandling.

För att optimera marknadsföringen av vår webbplats använder vi den så kallade användar-ID-funktionen. Med hjälp av den här funktionen kan vi tilldela ett unikt, permanent ID till dina interaktionsdata för en eller flera sessioner på våra webbplatser och på så sätt analysera ditt användarbeteende över olika enheter och sessioner.

För webbanalys och reklamändamål gör Google Analytics tilläggsfunktion, den så kallade DoubleClick-cookien, det möjligt att känna igen din webbläsare när du besöker andra webbplatser. Google kommer att använda denna information för att sammanställa rapporter om webbplatsens aktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster som rör webbplatsens aktivitet.

 Google-annonser

I reklamsyfte i Googles sökresultat och på tredje parts webbplatser sätts den så kallade Google Remarketing Cookie när du besöker vår webbplats, vilket automatiskt möjliggör intressebaserad reklam genom att samla in och behandla data (IP-adress, besökstid, information om enhet och webbläsare samt information om din användning av vår webbplats) och med hjälp av ett pseudonymt CookieID och på grundval av de sidor du har besökt. Ytterligare databehandling sker endast om du har aktiverat inställningen "personaliserad reklam" i ditt Google-konto. Om du är inloggad på Google när du besöker vår webbplats kommer Google i detta fall att använda dina uppgifter tillsammans med Google Analytics-data för att skapa och definiera målgruppslistor för återmarknadsföring mellan olika enheter.

För webbplatsanalys och händelsespårning mäter vi ditt efterföljande användningsbeteende via Google Ads Conversion Tracking om du har nått vår webbplats via en annons från Google Ads. För detta ändamål kan cookies användas och data (IP-adress, besökstid, information om enhet och webbläsare samt information om din användning av vår webbplats baserat på händelser som specificerats av oss, t.ex. besök på en webbplats eller prenumeration på ett nyhetsbrev) samlas in, varifrån användningsprofiler skapas med hjälp av pseudonymer.

 Google Maps

För den visuella presentationen av geografisk information samlar Google Maps in uppgifter om din användning av kartfunktionerna, i synnerhet IP-adresser och lokaliseringsuppgifter, överför dessa uppgifter till Google och bearbetar dem därefter. Vi har inget inflytande över denna efterföljande databehandling.

 Google reCAPTCHA

I syfte att skydda mot missbruk av våra webbformulär och mot skräppost från automatiserad programvara (så kallade bots) samlar Google reCAPTCHA in data (IP-adress, besökstid, webbläsarinformation). JavaScript och cookies för att analysera hur du använder vår webbplats. Dessutom utvärderas andra cookies som lagras av Google-tjänster i din webbläsare. Inga personuppgifter läses eller lagras från inmatningsfälten i respektive formulär.

 Google Fonts

För en enhetlig presentation av innehållet på vår webbplats samlas data (IP-adress, besökstid, information om enhet och webbläsare) in av skriptkoden "Google Fonts", överförs till Google och behandlas därefter av Google. Vi har inget inflytande över denna efterföljande databehandling.

 Plugin för YouTube- Video

För att integrera innehåll från tredje part samlas data (IP-adress, besökstid, information om enhet och webbläsare) in via YouTube-videoplugin i det utökade dataskyddsläge som används av oss, överförs till Google och behandlas därefter av Google endast om du spelar upp en video.

7.2 Användning av Facebook-tjänster för webbanalys och annonsering

 Användning av Facebook Pixel

Vi använder Facebook Pixel som en del av den teknik från Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland ("Facebook") som beskrivs nedan. Facebook-pixeln samlar automatiskt in och lagrar data (IP-adress, besökstid, information om enhet och webbläsare samt information om din användning av vår webbplats baserat på händelser som specificerats av oss, t.ex. besök på en webbplats eller prenumeration på ett nyhetsbrev), från vilka användningsprofiler skapas med hjälp av pseudonymer. I samband med så kallad utökad datamatchning samlas information som kan användas för att identifiera enskilda personer (t.ex. namn, e-postadresser och telefonnummer) också in och lagras i hashad form i matchningssyfte. När du besöker vår webbplats sätts en cookie automatiskt av Facebook Pixel, som använder ett pseudonymt CookieID för att känna igen din webbläsare när du besöker andra webbplatser. Facebook kommer att kombinera denna information med andra uppgifter från ditt Facebook-konto och använda den för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster i samband med webbplatsanvändning, särskilt personlig och gruppbaserad reklam.

Den information som automatiskt samlas in av Facebook-teknik om din användning av vår webbplats överförs i allmänhet till en server hos Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA och lagras där. Europeiska kommissionen har inte fattat något beslut om adekvat skyddsnivå för USA. Om överföringen av uppgifter till USA faller inom vårt ansvarsområde, baseras vårt samarbete på Europeiska kommissionens standardklausuler för dataskydd. Ytterligare information om Facebooks databehandling finns i Facebooks sekretesspolicy.

 Facebook Analytics

Som en del av Facebook Analytics skapas statistik om besökarnas aktivitet på vår webbplats utifrån de uppgifter som samlas in med Facebook Pixel om din användning av vår webbplats. Uppgiftsbehandlingen sker på grundval av ett avtal om orderbehandling av Facebook. Deras analys tjänar till att optimera presentationen och marknadsföringen av vår webbplats.

 Facebook Ads

Vi använder Facebook Ads för att annonsera den här webbplatsen på Facebook och på andra plattformar. Vi fastställer parametrarna för respektive reklamkampanj. Facebook ansvarar för det exakta genomförandet, särskilt beslutet om placering av annonser hos enskilda användare. Om inget annat anges för den enskilda tekniken sker databehandlingen på grundval av ett avtal mellan gemensamma registeransvariga i enlighet med artikel 26 i DSGVO. Det gemensamma ansvaret är begränsat till insamlingen av uppgifterna och överföringen av dem till Facebook Irland. Facebook Irlands efterföljande databehandling omfattas inte av detta.

På grundval av den statistik om besökaraktivitet på vår webbplats som sammanställs via Facebook Pixel, använder vi gruppbaserad reklam på Facebook via Facebook Custom Audience genom att fastställa egenskaperna hos respektive målgrupp. I samband med den utökade datamatchning som äger rum för att fastställa respektive målgrupp (se ovan) agerar Facebook som vårt bearbetningsföretag.

På grundval av det pseudonyma cookie-ID som Facebook Pixel anger och de uppgifter som samlats in om ditt användningsbeteende på vår webbplats, använder vi oss av personlig reklam via Facebook Pixel remarketing.

Via Facebook Pixel Conversions mäter vi ditt efterföljande användningsbeteende för webbanalys och händelsespårning när du har nått vår webbplats via en annons från Facebook Ads. Uppgiftsbehandlingen utförs på grundval av ett avtal om uppdragsbehandling av Facebook.

8. Integrering av Trusted Shops Trustbadge/andra widgets

Trusted Shops-widgetar (t.ex. Trusted Shops Trustbadge) är integrerade på denna webbplats för att visa Trusted Shops-tjänster (t.ex. Trusted Shops Trustbadge) och för att erbjuda Trusted Shops-produkter till köpare efter att de har lagt en beställning.

Detta för att skydda våra legitima intressen, som väger tyngre än våra intressen i samband med en intresseavvägning, i optimal marknadsföring genom att möjliggöra säker shopping i enlighet med artikel 6.1 S. 1 lit. f i DSF. Trusted Badge och de tjänster som annonseras med det är ett erbjudande från Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln (Trusted Shops), som vi är gemensamt ansvariga för enligt dataskyddslagen i enlighet med artikel 26 i DSF. Inom ramen för detta meddelande om dataskydd informerar vi dig på följande sätt om det väsentliga avtalsinnehållet i enlighet med artikel 26.2 i DSF.

Trust Badge tillhandahålls inom ramen för det gemensamma ansvaret av en amerikansk CDN-leverantör (Content Delivery Network). En lämplig nivå av dataskydd säkerställs genom standardiserade dataskyddsklausuler och andra avtalsåtgärder. Mer information om dataskyddet hos Trusted Shops GmbH finns här 

När Trustbadge anropas sparar webbservern automatiskt en så kallad serverloggfil, som också innehåller din IP-adress, datum och tid för anropet, mängden överförda data och den begärande leverantören (åtkomstuppgifter) samt dokumenterar anropet. IP-adressen anonymiseras omedelbart efter insamlingen så att de lagrade uppgifterna inte kan kopplas till dig personligen. Serverloggfilen lagras i en säkerhetsdatabas för analys av säkerhetsanomalier och raderas eller anonymiseras automatiskt senast 90 dagar efter skapandet. Detta tjänar vårt och Trusted Shops legitima intresse i enlighet med artikel 6.1 p. 1 lit. f i DSF för att förhindra missbruk och bedrägeri, för att optimera erbjudanden och webbplatser samt för att säkerställa en problemfri drift av webbplatsen eller Trustbadge eller andra widgets från Trusted Shops.

Ytterligare personuppgifter överförs till Trusted Shops GmbH om du bestämmer dig för att använda Trusted Shops produkter efter att ha genomfört en beställning eller om du redan har registrerat dig för att använda dem. För detta ändamål samlas personuppgifter automatiskt in från beställningsuppgifterna. Om du som köpare redan är registrerad för användning av produkten kontrolleras automatiskt med hjälp av en neutral parameter, e-postadressen som är hashed med hjälp av en kryptologisk envägsfunktion. E-postadressen omvandlas till detta hashvärde, som inte kan dekrypteras av Trusted Shops, innan den överförs. Efter att ha kontrollerat om det finns en matchning raderas parametern automatiskt.

Detta tjänar till att kontrollera om du redan är registrerad för tjänster hos Trusted Shops GmbH och är därför nödvändigt för att uppfylla våra och Trusted Shops övergripande legitima intressen när det gäller att tillhandahålla köparskydd kopplat till den specifika beställningen i varje enskilt fall och tjänster för transaktionsutvärdering i enlighet med artikel 6.1 första meningen lit. f i DSF. Om så är fallet kommer ytterligare behandling att utföras i enlighet med det avtal som ingåtts mellan dig och Trusted Shops. Om du ännu inte har registrerat dig för tjänsterna kommer du senare att få möjlighet att göra det för första gången. Ytterligare behandling efter registreringen beror också på det avtal som ingåtts med Trusted Shops. Om du inte registrerar dig kommer alla överförda uppgifter automatiskt att raderas av Trusted Shops och en personlig referens är då inte längre möjlig.

Inom ramen för det gemensamma ansvaret mellan oss och Trusted Shops GmbH kan du kontakta Trusted Shops GmbH, vars kontaktuppgifter du hittar här, om du har frågor om dataskydd eller vill hävda dina rättigheter. Mer information om dataskydd finns på följande länk. Oberoende av detta kan du också alltid kontakta oss via det kontaktalternativ som beskrivs i denna dataskyddsförklaring. Din fråga kommer då vid behov att vidarebefordras till den person som ansvarar för att besvara den.

9. Social Media

9.1 Social Plugins till Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest

Social buttons till sociala nätverk används på vår webbplats. Dessa är endast integrerade i sidan som HTML-länkar, så att ingen förbindelse skapas med respektive leverantörs servrar när vår webbplats används. Om du klickar på en av knapparna öppnas webbplatsen för respektive socialt nätverk i ett nytt fönster i din webbläsare, till exempel när du trycker på gilla- eller dela-knappen.

9.2 Vår användning av Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Pinterest, LinkedIn och Xing

Om du har gett ditt samtycke till respektive operatör av sociala medier i enlighet med artikel 6.1 p. 1 lit. a i DSF, kommer dina uppgifter automatiskt att samlas in och lagras för marknadsundersökningar och annonsering när du besöker våra online-presentationer på de sociala medier som nämns ovan, varifrån användningsprofiler skapas med hjälp av pseudonymer. Dessa kan till exempel användas för att placera annonser inom och utanför plattformarna som förväntas motsvara dina intressen. Cookies används i allmänhet för detta ändamål. Detaljerad information om respektive sociala medieoperatörs behandling och användning av uppgifter, samt kontaktalternativ och dina rättigheter och inställningsmöjligheter i detta avseende för att skydda din integritet, finns i leverantörernas dataskyddsmeddelanden som länkas nedan. Om du fortfarande behöver hjälp i detta avseende kan du kontakta oss.

Facebook är en tjänst som tillhör Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland ("Facebook Ireland") Den information som Facebook Ireland samlar in automatiskt om din användning av vår online-närvaro på Facebook överförs i allmänhet till en server hos Facebook, Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA och lagras där. Europeiska kommissionen har inte fattat något beslut om adekvat skyddsnivå för USA. Vårt samarbete med dem grundar sig på Europeiska kommissionens standardklausuler för dataskydd. Databehandling i samband med ett besök på en Facebook-fansida utförs på grundval av ett avtal mellan gemensamt ansvariga parter i enlighet med artikel 26 i DSF. Mer information (information om Insights data) finns här.

Twitter är en tjänst som tillhör Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irland ("Twitter"). Den information som Twitter samlar in automatiskt om din användning av vår online-närvaro på Twitter överförs i allmänhet till en server hos Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA och lagras där. Europeiska kommissionen har inte fattat något beslut om adekvat skyddsnivå för USA. Vårt samarbete med dem grundar sig på Europeiska kommissionens standardklausuler för dataskydd. 

Instagram är ett erbjudande från Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland ("Facebook Ireland") Den information som Facebook Ireland samlar in automatiskt om din användning av vår online-närvaro på Instagram överförs vanligtvis till en server hos Facebook, Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA och lagras där. Europeiska kommissionen har inte fattat något beslut om adekvat skyddsnivå för USA. Vårt samarbete med dem grundar sig på Europeiska kommissionens standardklausuler för dataskydd. Behandling av uppgifter i samband med ett besök på en Instagram-fansida sker på grundval av ett avtal mellan gemensamt ansvariga parter i enlighet med artikel 26 i DSF. Mer information (information om Insights data) finns här.

Youtube är en tjänst från Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Den information som Google samlar in automatiskt om din användning av vår online-närvaro på YouTube överförs i allmänhet till en server hos Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA och lagras där. Europeiska kommissionen har inte fattat något beslut om adekvat skyddsnivå för USA. Vårt samarbete med dem grundar sig på Europeiska kommissionens standardklausuler för dataskydd. 

Pinterest är en tjänst från Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland ("Pinterest"). Den information som Pinterest samlar in automatiskt om din användning av vår online-närvaro på Pinterest överförs i allmänhet till en server hos Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, USA och lagras där. Europeiska kommissionen har inte fattat något beslut om adekvat skyddsnivå för USA. Vårt samarbete med dem grundar sig på Europeiska kommissionens standardklausuler för dataskydd. 

Linkedln är en tjänst från LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland ("LinkedIn"). Den information som automatiskt samlas in av LinkedIn om din användning av vår online-närvaro på LinkedIn skickas vanligtvis till en server hos LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA och förvarades där. Europeiska kommissionen har inte fattat något beslut om adekvat skyddsnivå för USA. Vårt samarbete med dem grundar sig på Europeiska kommissionens standardklausuler för dataskydd. 

Xing är en tjänst från New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg.

10. Kontaktmöjligheter och dina rättigheter

10.1 Dina rättigheter

 • I enlighet med artikel 15 i DSF har du rätt att begära information om dina personuppgifter som behandlas av oss i den omfattning som anges där

 • i enlighet med artikel 16 i DSF, rätten att begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som lagrats av oss utan onödigt dröjsmål;

 • i enlighet med artikel 17 i DSF, rätten att begära radering av dina personuppgifter som lagrats av oss, såvida inte fortsatt behandling är nödvändig för att utöva rätten till yttrandefrihet.

 • för utövandet av yttrande- och informationsfriheten;

 • för att uppfylla en rättslig förpliktelse;

 • av hänsyn till allmänintresset, eller att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk

 • i enlighet med artikel 18 i DSF, rätten att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, i den mån som

 • personuppgifter, i den mån som du bestrider uppgifternas riktighet;

 • Behandlingen är olaglig, men du motsätter dig att den raderas;

 • vi inte längre behöver uppgifterna, men du behöver dem för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk, eller

 • du har motsatt dig behandlingen i enlighet med artikel 21 i DSF;

 • i enlighet med artikel 20 i DSF, rätten att få dina personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format eller att begära att de överförs till en annan personuppgiftsansvarig;

 • i enlighet med artikel 77 i DSF, rätten att klaga till en tillsynsmyndighet. I regel kan du kontakta tillsynsmyndigheten på din vanliga bostadsort eller arbetsplats eller vårt företags huvudkontor för detta ändamål.

Ångerrätt

I den mån vi behandlar personuppgifter enligt ovan för att skydda våra legitima intressen som är viktigast i samband med en intresseavvägning kan du invända mot denna behandling med verkan för framtiden. Om behandlingen sker för direktmarknadsföring kan du när som helst utöva denna rättighet på det sätt som beskrivs ovan. Om behandlingen sker för andra ändamål har du endast rätt att göra invändningar av skäl som rör din särskilda situation.

När du har utnyttjat din rätt till invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål, såvida vi inte kan visa på tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Detta gäller inte om behandlingen sker för direkt marknadsföring. Då kommer vi inte att behandla dina personuppgifter vidare i detta syfte.

10.2 Kontaktmöjligheter

Om du har några frågor om insamling, behandling eller användning av dina personuppgifter, om du vill ha information, rättelse, begränsning eller radering av uppgifter eller om du vill återkalla ett lämnat samtycke eller invända mot en viss användning av uppgifter, vänligen kontakta företagets dataskyddsombud.

Dataskyddsombud:
ISiCO Datenschutz GmbH, Alina Bernhardt
Am Hamburger Bahnhof 4
10557 Berlin
Deutschland

privacy@isico-datenschutz.de

 Integritetspolicy skapad med Trusted Shops rättstextet i samarbete med FÖHLISCH Rechtsanwälte.