Registrera dig på vårt nyhetsbrev och få 5% rabatt på nästa beställning! ✨

Ångerrätt

Ångerrätt

Du har rätt att inom fjorton dagar ångra ditt köp utan att uppge skäl. Ångerperioden löper ut inom fjorton dagar efter den dag som du, eller någon av dig angiven tredje part som inte är transportören, har mottagit varorna. 

För att kunna utöva din ångerrätt måste du informera oss (KoRo Handels GmbH, Haupstraße 26, 10827 Berlin, Tyskland, support@koro-shop.se) med hjälp av en entydig förklaring (exempelvis via ett brev eller E-mail), om ditt beslut att återkalla avtalet. Du kan också använda det bifogade returformuläret, vilket dock inte är obligatoriskt. 

För att få din ångerrätt är det tillräckligt att bara meddela oss om att du vill utöva den, innan ångerrättsperioden har gått ut.  

Följder av återkallelsen

Om du återkallar avtalet, häver vi alla betalningar som vi mottagit från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för de extrakostnader som ev. uppstått om du har valt en annan än den leverans som vi erbjudit), omedelbart och senast inom 14 dagar efter den dag som vi mottagit din återkallelse. Vi kommer att ersätta dig genom samma betalningssätt som det du använde vid köptillfället, om du inte önskar något annat. Vi kan lomma att hålla på din återbetalning, tills det att du vi har mottagit varorna tillbaka eller att du kan påvisa att du skickat tillbaka dem. 

Du ska skicka tillbaka varorna eller överräcka dem till oss, dvs. till VAH Jager Im Gewerbepark 31, 16727 Oberkrämer,  Tyskland, utan försening och inom 14 dagar efter att du uttryckt ditt önskemål om ånger om avtalet till oss. Du står själv för den direkta kostnaden av varornas retur. Vi kan eventuellt förbehålla vissa kostnader på varorna, om de skadats pga. dess hantering är annat än nödvändigt för varans natur, karaktär och funktion. 


Exempel på returformulär

(Fyll i och skicka in detta formulär om du önskar återkalla avtalet)

– Till KoRo Handels GmbH, Hauptstraße 26 , 10827 Berlin, service@korodrogerie.de, Germany

– I / Jag / vi (*)önskar härmed returnera följande varor och återkalla avtalet för följande varor (*)/ följande tjänst (*)

– Beställt den (*)/mottaget den (*)

– Namn på konsumenten 

– Konsumentens underskrift (endast om detta formulär är i pappersform)

– Konsumentens signatur

–  Datum

[*] Stryk alternativet som inte stämmer.

Notera
Om du finansierar detta avtal med ett lån och senare återkallar avtalet är du inte längre bunden till lånet, förutsatt att båda i avtalet utgör en ekonomisk enhet. Detta ska tas i antagande om vi är din långivare, eller om din långivare använder vårt samarbete när det gäller finansiering. Om vi redan mottagit lånet när din återkallelse träder i kraft, kommer din långivare att ta våra rättigheter och skyldigheter enligt det finansierade avtalet i förhållande till dig med avseende på de rättsliga konsekvenserna av anulleringen eller returen. Det senare gäller inte om föremålet för detta avtal är förvärv av finansiella instrument (t.ex. värdepapper, valuta eller derivat). 

Om du vill undvika en avtalsförpliktelse, använd din ångerrätt och dra dig ut ur låneavtalet om du också där har ångerrätt. 

Retursedel

Utan att det påverkar dina juridiska rättigheter kommer vi att förse dig med kostnadsfria returetiketter till din retur. Vi kommer att skicka dig en länk med en returetikett. Du kan lämna in returförsändelse hos ditt ombud till respektive leverantör till Tyskland.

The Cancellation policy has been prepared with the Trusted Shops’ Legal Text Generator in cooperation with  FÖHLISCH Rechtsanwälte.