Gegevensbescherming

Privacybeleid
Verantwoordelijk voor de gegevensbescherming is:
KoRo Handels GmbH
Hauptstraße 26
10827 Berlin

service@korodrogerie.de

Dank je voor je bezoek aan onze online winkel. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder vind je uitgebreide informatie over hoe wij met jouw gegevens omgaan.

1. Toegangsgegevens en hosting

Je kan onze website bezoeken zonder enige persoonlijke informatie vrij te geven. Bij elk bezoek aan de website slaat de webserver automatisch alleen een zogenaamd serverlogbestand op dat bijv. de naam van het opgevraagde bestand, IP-adres, de datum en het tijdstip van het verzoek, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de verzoekende provider (toegangsgegevens) bevat, en het verzoek documenteert.

Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geanalyseerd met het oog op de goede werking van de website en de verbetering van ons aanbod. Het doel hiervan is overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub f AVG het waarborgen van ons, in het kader van een belangenafweging doorslaggevend, rechtmatig belang van een correcte weergave van ons aanbod. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na afloop van het bezoek aan de site verwijderd.

Hosting diensten van derden
Gegevens worden ook verwerkt door een externe provider die wij hebben ingeschakeld om namens ons hosting- en websitepresentatiediensten te verlenen. Deze provider verwerkt op zijn servers alle gegevens die op de hieronder beschreven wijze worden verzameld wanneer op onze website wordt gezocht of wanneer in onze online shop daartoe ter beschikking gestelde formulieren worden ingevuld. De gegevens worden op andere servers alleen verwerkt in het kader dat hier wordt beschreven.

Deze dienstverlener is gevestigd in een EU- of EER-lidstaat.

2. Verzameling en gebruik van gegevens voor de verwerking van het contract en voor het openen van een klantenrekening

Wij verzamelen persoonsgegevens die je vrijwillig aan ons verstrekt wanneer je een bestelling plaatst, contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier of per e-mail) of een klantenaccount bij ons opent. Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd omdat wij deze gegevens absoluut nodig hebben om de overeenkomst uit te voeren of jouw contactaanvraag te verwerken of jouw klantenaccount te openen, en dit anders niet mogelijk zou zijn om jouw bestelling te voltooien en/of een klantenaccount aan te maken of het contactverzoek te versturen. In elk invulformulier wordt duidelijk aangegeven welke gegevens worden verzameld. Wij gebruiken de gegevens die je ons meedeelt om het contract uit te voeren en jouw aanvragen te verwerken volgens art. 6 (1) 1 lid b GDPR. Na afronding van het contract of verwijdering van het klantenaccount wordt de verdere verwerking van de gegevens beperkt en worden de gegevens na afloop van de bewaartermijn verwijderd, tenzij uitdrukkelijk toestemming wordt verleend voor het verdere gebruik van de gegevens of wij ons het recht voorbehouden de persoonsgegevens verder te gebruiken in het kader en op de wijze die wettelijk zijn toegestaan en waarvan wij je in deze mededeling op de hoogte stellen. Jouw klantenaccount kan te allen tijde worden opgeheven. Hiertoe kan je ofwel een bericht sturen naar de hieronder vermelde contactoptie of gebruik maken van de desbetreffende functie die beschikbaar is in de klantenaccount.

3. Overdracht van gegevens

Wij geven jouw gegevens door aan het transportbedrijf in de mate die nodig is voor de levering van de bestelde goederen volgens art. 6 (1) 1 lid. b GDPR. Afhankelijk van de betalingsdienstaanbieder die je tijdens het bestelproces hebt geselecteerd, maken wij de betalingsgegevens die voor de verwerking van de bestelling zijn verzameld, bekend aan de bank die opdracht heeft gekregen om de betaling af te handelen en, in voorkomend geval, aan de betalingsdienstaanbieder die door ons opdracht heeft gekregen of aan de geselecteerde betalingsdienst. Een deel van de gegevens wordt door de geselecteerde betalingsdienstaanbieders zelf verzameld als je bij hen een rekening opent. In dat geval moet je je tijdens het bestelproces met jouw toegangsgegevens registreren bij jouw betalingsdienstaanbieder. In dit verband is de privacyverklaring van de betrokken betalingsdienstaanbieder van toepassing.

4. E-mail nieuwsbrief

Reclame via e-mail indien op de nieuwsbrief geabonneerd
Als je je abonneert op onze nieuwsbrief, zullen we je regelmatig onze e-mailnieuwsbrief sturen op basis van je toestemming volgens art. 6 (1) 1 lid a GDPR, waarbij wij de door jou voor dit doel gevraagde of bekendgemaakte gegevens afzonderlijk gebruiken.
Je kan je op elk moment uitschrijven voor de nieuwsbrief. Daartoe kan je een bericht sturen naar de hieronder vermelde contactoptie of de afmeldlink in de nieuwsbrief gebruiken. Bij afmelding zullen wij jouw e-mailadres verwijderen, tenzij je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor het verdere gebruik van jouw gegevens of wij ons het recht voorbehouden jouw persoonsgegevens verder te gebruiken in de door de wet toegestane omvang en op de wettelijk toegestane wijze, waarover wij je in deze mededeling informeren.
Reclame via e-mail indien je je niet abonneert op de nieuwsbrief en je recht op opt-out
Indien wij in verband met de verkoop van een product of dienst jouw e-mailadres ontvangen en je je hiervoor niet hebt afgemeld en je geen consument bent met een vaste verblijfplaats in Polen, behouden wij ons het recht voor om je regelmatig per e-mail aanbiedingen te sturen voor producten uit ons assortiment die vergelijkbaar zijn met de producten die je al hebt gekocht. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij het promoten van en adverteren met onze producten bij klanten, die in het proces van belangenafweging zwaarder wegen.
Je kan dit gebruik van jouw e-mailadres op elk moment stopzetten door een bericht te sturen naar de hieronder vermelde contactoptie of door gebruik te maken van de "opt-out"-link in de reclame-e-mail, zonder dat dit kosten met zich meebrengt die verder gaan dan de kosten van de overdracht berekend tegen de basistarieven.
De nieuwsbrief word naar jou verzonden door onze dienstverlener die namens ons gegevens verwerkt en aan wie wij jouw e-mailadres doorgeven.
Deze dienstverlener is gevestigd in de VS en is gecertificeerd volgens het EU-VS Privacy Shield. Het huidige certificaat kan hier worden opgezocht. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie, heeft deze laatste entiteiten die gecertificeerd zijn voor het Privacy Shield erkend als entiteiten die een passend niveau van gegevensbescherming waarborgen.

3. Gebruik van gegevens voor betalingsverwerking

Identiteits- en kredietbeoordeling in geval van selectie van Klarna's betalingsdiensten
Als je de betalingsdiensten selecteert die Klarna aanbiedt, vragen we je om je toestemming volgens art. 6 (1) 1 lid a GDPR om de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling en voor de identiteits- en kredietbeoordeling aan Klarna over te dragen. In Duitsland kunnen de identiteit en de kredietbeoordeling worden uitgevoerd door kredietinformatiebureaus die in het privacybeleid van Klarna worden genoemd.

Klarna gebruikt de verkregen informatie over de statistische kans op wanbetaling voor het nemen van een weloverwogen beslissing over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie.

Je kunt je toestemming op elk moment intrekken door een bericht te sturen via de onderstaande contactgegevens. Het gevolg kan zijn dat wij bepaalde betalingsmogelijkheden niet meer aan jou kunnen aanbieden. Overigens kan je je toestemming voor een dergelijk gebruik van je persoonlijke gegevens ook te allen tijde intrekken door Klarna hiervan op de hoogte te stellen.

Kopen op afbetaling
Als je de optie "kopen in termijnen" selecteert en de daarvoor vereiste toestemming verleent volgens art. 6 (1) 1 lid a GDPR, zullen je persoonlijke gegevens (voor- en achternaam, adres, e-mail, telefoonnummer, geboortedatum, IP-adres, geslacht) en de nodige transactiegegevens (gekocht artikel, factuurbedrag, vervaldatums, totaalbedrag, factuurnummer, belastingen, valuta, besteldatum en -tijd) worden overgedragen aan onze partner Klarna GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München met het oog op het uitvoeren van de betaling volgens de voornoemde methode.

Voor de beoordeling van de identiteit en/of kredietwaardigheid van de klant vraagt en verzamelt onze partner informatie uit publiekelijk beschikbare databanken en kredietinformatiebureaus. De details van de dienstverleners die informatie verstrekken, inclusief, in voorkomend geval, informatie over kredietwaardigheid, ontwikkeld op basis van mathematisch-statistische methoden, evenals andere details die nodig zijn voor de verwerking van jouw gegevens na hun overdracht aan onze partner Klarna GmbH, zijn opgenomen in het privacybeleid van die partner, dat je hier kunt vinden.

Onze partner Klarna GmbH gebruikt de verkregen informatie over de statistische kans op wanprestatie voor het nemen van een weloverwogen beslissing over het aangaan, de uitvoering of de beëindiging van de contractuele relatie. Bij onze partner Klarna GmbH heb je de mogelijkheid om jouw standpunt kenbaar te maken en de beslissing te betwisten.

De tijdens het bestelproces verleende toestemming voor de openbaarmaking van gegevens kan te allen tijde door kennisgeving aan ons met werking voor de toekomst worden herroepen, ook zonder opgaaf van redenen.

6. Integratie van de Trusted Shops Trustbadge

Wij hebben de Trusted Shops Trustbadge op deze website geïntegreerd om ons Trusted Shops Trustmark te tonen en klanten na het plaatsen van een bestelling de Trusted Shops producten aan te bieden.

Dit dient de bescherming van onze legitieme belangen bij de optimale marketing van ons aanbod overeenkomstig art. 6 (1) 1 lid f GDPR die in het proces van belangenafweging zwaarder wegen. De Trustbadge en de geadverteerde Trustbadge-diensten worden aangeboden door Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, Duitsland.

Bij elk gebruik van de Trustbadge slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op dat bijvoorbeeld jouw IP-adres, de datum en het tijdstip van het verzoek, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de verzoekende provider (toegangsgegevens) bevat, en het verzoek documenteert. De toegangsgegevens worden niet geanalyseerd en worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw websitebezoek automatisch overschreven.

Overige persoonsgegevens worden alleen aan Trusted Shops doorgegeven, wanneer je besluit om de producten van Trusted Shops te gebruiken of wanneer je je na het plaatsen van een bestelling al voor het gebruik ervan hebt aangemeld. In een dergelijk geval is de tussen jou en Trusted Shops gesloten overeenkomst van toepassing.

7. Cookies en webanalyse

Om de gebruikerservaring op onze website te verbeteren en je in staat te stellen bepaalde functies van onze website te gebruiken om geschikte producten te tonen of marktonderzoek te verrichten, maken sommige pagina's van deze website gebruik van cookies. Dit dient de bescherming van onze legitieme belangen in de geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod volgens art. 6 (1) 1 lid a GDPR die zwaarder wegen in het proces van belangenafweging. Een cookie is een klein tekstbestand dat automatisch op jouw eindapparaat wordt opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden verwijderd nadat je de browsersessie hebt afgesloten, d.w.z. wanneer je de browser sluit (dat zijn de sessiecookies). Andere cookies worden opgeslagen op jouw eindapparaat en stellen ons in staat uw browser te herkennen wanneer je ons opnieuw bezoekt (persistente cookies). Om de opslagperiode van cookies te controleren, kunt je de functie Overzicht in de cookie-instellingen van uw webbrowser gebruiken. Je kan jouw browser zo instellen dat hij je informeert wanneer een pagina cookies gebruikt en per geval beslist of je de cookies op een bepaalde website of in het algemeen accepteert of weigert. Elke browser heeft een ander beleid voor het beheren van de cookie-instellingen. Het beleid van de browser wordt beschreven in het Help-menu van elke browser en legt uit hoe je jouw cookie-instellingen kunt wijzigen. Zie de onderstaande links om te weten te komen hoe ja de instellingen in jouw browser kunt wijzigen:

Internet Explorer™
Safari™
Chrome™
Firefox™
Opera™

Wij wijzen je erop dat het uitschakelen van cookies je toegang tot sommige functies van onze website kan beperken.

Using of Google (Universal) Analytics for web analytics
Ten behoeve van website-analyses maakt deze website gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google LLC (www.google.com). Dit dient de bescherming van onze legitieme belangen in de geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod volgens art. 6 (1) 1 lid f GDPR die zwaarder wegen in het proces van belangenafweging. Google (Universal) Analytics gebruikt methoden, zoals bijv. cookies, die een analyse van jouw gebruik van de website mogelijk maken. De automatisch door cookies verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel overgebracht naar en opgeslagen op een server van Google in de Verenigde Staten. Aangezien IP-anonimisering op deze website is ingeschakeld, wordt het IP-adres tegelijkertijd ingekort voordat het wordt verzonden binnen het gebied van de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Over het algemeen zal Google het geanonimiseerde IP-adres, dat door jouw browser via Google Analytics wordt doorgegeven, niet in verband brengen met andere gegevens waarover Google beschikt.

Google LLC heeft haar hoofdkantoor in de VS en is gecertificeerd volgens het EU-VS-privacyschild. Je kunt het bijgewerkte certificaat hier bekijken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie, heeft deze laatste entiteiten die gecertificeerd zijn voor het Privacy Shield erkend als entiteiten die een adequaat niveau van gegevensbescherming waarborgen.

Je kunt voorkomen dat de door cookies gegenereerde gegevens met betrekking tot je gebruik van de website (incl. je IP-adres) worden geregistreerd en door Google worden verwerkt door de browserplugin te downloaden en te installeren die via de volgende link beschikbaar is.

Als alternatief voor de browserplugin kan je ook op deze link klikken, om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst jouw gegevens op deze website opslaat. In dit proces wordt een opt-out-cookie opgeslagen op jouw eindgebruikerapparaat. Als je je cookies wist, zul je opnieuw op de link moeten klikken.

8. Sociale netwerken plugins

Gebruik van sociale netwerk plugins van Facebook, Instagram 
Onze website maakt gebruik van plugins voor sociale netwerken ("plugins").

Als je een pagina van onze website oproept die een dergelijke plugin bevat, zal je browser een directe link naar de servers van Facebook, Google, Twitter of Instagram tot stand brengen. Vervolgens wordt de inhoud van de plugin door de betreffende aanbieder rechtstreeks naar de browser gestuurd en in de door jou bekeken pagina geïntegreerd. Hierdoor verkrijgen de aanbieders de informatie dat je de pagina van onze website in je browser hebt bekeken, ook als je geen account hebt bij de betreffende aanbieder of momenteel niet bent aangemeld. Deze informatie (inclusief IP-adres) wordt door de browser direct naar de server van de betreffende aanbieder (die zich in de VS kan bevinden) gestuurd en daar opgeslagen. Als je bent aangemeld bij jouw sociale netwerkaccount, kunnen de providers jouw bezoek aan onze website direct toeschrijven aan jouw sociale netwerkaccount. Als je interactie hebt met de plug-ins, bijvoorbeeld als je op de 'Vind ik leuk'- of 'Deel'-knop klikt, wordt deze informatie ook rechtstreeks naar de server van de aanbieder gestuurd en daar opgeslagen. Bovendien wordt de informatie gepubliceerd op de pagina van het sociale netwerk en kunnen jouw contacten deze zien. Dit dient de bescherming van onze legitieme belangen in de optimale marketing van onze website volgens art. 6 (1) 1 lid f GDPR die zwaarder wegen in het proces van de afweging van belangen.

Om meer te weten te komen over het doel en de omvang van het verzamelen, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders, en om meer te weten te komen over de beschikbare contactopties en jouw rechten in dit verband en hoe je je browser kunt aanpassen om je privacy beter te beschermen, kun je het privacybeleid van de aanbieders raadplegen:

Facebook
Instagram

Als je niet wilt dat de sociale netwerken de via onze website verzamelde gegevens direct aan je sociale netwerkaccount toewijzen, moet je je bij de betreffende account afmelden voordat je onze website bezoekt. Daarnaast kan je add-ons voor jouw browser gebruiken, bijvoorbeeld de "NoScript" script blocker, om plug-ins tegen te houden.

9. Sending rating reminders by email

Rating reminder by Trusted Shops 
If, when or after placing your order, you have given us your express consent to doing so according to art. 6 (1) 1 lit a GDPR, we will disclose your e-mail address to Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Cologne, Germany (www.trustedshops.com), so that they can email you a rating reminder.

You may revoke your consent at any time by sending a message to the contact option specified below or directly to Trusted Shops.

10. Contact possibilities and your rights

You are entitled to be obtain free-of-charge information concerning data stored about your person and, as the case may be, to correct, restrict the processing, enable the portability of, or delete those data.
If you have any questions about how we collect, process or use your personal data, want to enquire about, correct, block or delete your data, or withdraw any consents you have given, or opt-out of any particular data use, please contact us directly using the contact data provided in our site notice.
You may also submit a complaint to the responsible data protection supervisory authority.


Right to object

If we process personal data as described above to protect our legitimate interests that are overriding in the process of balancing of interests, you may object to such data processing with future effect. If your data is processed for direct marketing purposes, you may exercise this right at any time as described above. If your data is processed for other purposes, you have the right to object only on grounds relating to your particular situation.

After you have exercised your right to object, we will no longer process your personal data for such purposes unless we can demonstrate compelling legitimate grounds for the processing which override your interests, rights and freedoms or for the establishment, exercise or defence of legal claims.

This does not apply to the processing of personal data for direct marketing purposes. In such a case we will no longer process your personal data for such purposes.

The Privacy Policy has been prepared with the Trusted Shops’ Legal Text Generator in cooperation with Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.

Data protection officer
Issued by law

We have a appointed a new data protection officer for our company: 

ISiCO Datenschutz GmbH, Alina Bernhardt
Am Hamburger Bahnhof 4
10557 Berlin
Deutschland

privacy@isico-datenschutz.de