Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 5% rabat på din næste ordre ! 💌

Fortrydelsesret

Fortrydelses- og returret

Du har ret til at fortryde den indgåede aftale inden for fjorten dage uden begrundelse.

Annulleringsperioden er fjorten dage fra den dag, hvor du eller en af dig angiven tredjepart, som ikke er transportøren, har taget varerne i besiddelse.

For at udøve din fortrydelsesret skal du informere os (KoRo Handels GmbH, Hauptstr. 26, 10827 Berlin, Tyskland, support@koro-shop.dk) ved hjælp af en entydig erklæring (f.eks. et brev sendt med posten eller e-mail) om din beslutning om at træde tilbage fra aftalen. Du kan bruge den vedhæftede fortrydelsesformular til dette formål, hvilket dog ikke er obligatorisk.

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt at afsende din erklæring om udøvelse af din fortrydelsesret inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Konsekvenser af tilbagetrædelsen

Træder du tilbage fra denne kontrakt, skal vi have tilbagebetalt alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostninger (med undtagelse af de ekstraomkostninger, der er kunnet opstå i det tilfælde, at du har valgt en anden type levering end den af os tilbudte, billigste standardlevering), øjeblikkeligt og senest inden for fjorten dage fra den dag, vi har modtaget fortrydelseserklæringen. Til denne tilbagebetaling bruger vi de samme betalingsmidler, som du har brugt til den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig; I intet tilfælde vil du blive opkrævet gebyrer for denne tilbagebetaling. Vi kan nægte tilbagebetaling, indtil vi har modtaget varerne, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har sendt varerne tilbage, alt efter, hvilket er sket først. 

Du har øjeblikkeligt og i et ethvert tilfælde senest inden for 14 dage fra den dag, du har meddelt os din tilbagetrædelse fra aftalen, tilbagesendt eller overleveret varerne til os eller til VAH Jager GmbH c/o KoRo (Im Gewerbepark 31, 16727 Oberkrämer, Tyskland). Fristen er overholdt, hvis du afsender varerne inden udløb af de fjorten dage. Du bærer de direkte omkostninger ved returnering af varerne. Du skal kun betale for et eventuelt værditab på varerne, hvis dette værditab skyldes håndtering af varerne, der ikke er nødvendig for at kontrollere varens beskaffenhed, egenskaber og funktionalitet.


Fortrydelsesformular - skabelon

(Hvis du vil træde tilbage fra aftalen, skal du udfylde denne formular og sende den til os.)

– Til KoRo Handels GmbH, Hauptstr. 26, 10827 Berlin, support@koro-shop.dk, Tyskland

– Jeg / vi [*] træder hermed tilbage fra den aftale, jeg / vi (*) har indgået om køb af følgende varer (*) / levering af følgende service (*):

– Bestilt den (*) / modtaget den (*)

– Kundens navn

– Kundens adresse

– Kundens underskrift (kun hvis dette meddeles på papir)

– Dato

(*) Udelad, hvor det ikke finder anvendelse.

Bemærkning

Finansierer du denne aftale med et lån og annullerer senere aftalen, er du heller ikke længere bundet af låneaftalen, forudsat at begge aftaler udgør en økonomisk enhed. Dette må især antages, hvis vi samtidigt er din långiver, eller hvis din långiver betjener sig af vores medvirken med hensyn til finansiering. Hvis vi allerede har modtaget lånet, når fortrydelsesretten træder i kraft, overtager din långiver vores rettigheder og forpligtelser i finansieringsaftalen med hensyn til de juridiske konsekvenser af tilbagetrædelsen eller tilbageleveringen. Sidstnævnte gælder ikke, hvis genstanden for denne aftale er erhvervelse af finansielle instrumenter (f.eks. værdipapirer, valuta eller derivater).

Ønsker du så vidt muligt at undgå en kontraktlig forpligtelse, skal du gøre brug af din fortrydelsesret og ligeledes træde tilbage fra låneaftalen, hvis du også der har fortrydelsesret.

Returneringsetiketter

Uagtet dine lovbestemte rettigheder, stiller vi gratis returetiketter til din returnering til rådighed. Vi sender dig et link til en returetiket. Du kan aflevere din returnering i en pakkeshop hos den pågældende udbyder i Danmark.


Fortrydelsespolitikken er udarbejdet med Trusted Shops Legal Text Editor i samarbejde med FÖHLISCH advokater.