Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 5% rabat på din næste ordre ! 💌

Vilkår og betingelser

Generelle handelsbetingelser

1. Anvendelsesområde

Følgende vilkår og betingelser gælder for alle ordrer foretaget via vores online-butik. Vores onlinebutik henvender sig udelukkende til forbrugere.
En forbruger forstås som en enhver fysisk person, der gennemfører en juridisk transaktion til formål, der overvejende hverken kan tilskrives dens kommercielle eller uafhængige erhvervsmæssige aktivitet. En virksomhedsdrivende forstås som en fysisk eller juridisk person eller et juridisk partnerskab, der ved gennemførelsen af en juridisk transaktion udøver deres kommercielle eller uafhængige erhvervsmæssige aktivitet.
Over for virksomhedsdrivende gælder følgende: Anvender den virksomhedsdrivende modstridende eller supplerende almindelige forretningsbetingelser, gøres der hermed indsigelse mod deres gyldighed; de bliver kun en del af aftalen, hvis vi udtrykkeligt har accepteret dem.

2. Aftalepartner, indgåelse af aftale, korrektionsmuligheder

Købsaftalen indgås med KoRo Handels GmbH.
Ved placering af produkterne i onlinebutikken afgiver vi et bindende tilbud om at indgå en aftale om disse varer. Du kan indledningsvist uforpligtende lægge vores produkter i indkøbskurven og til enhver tid rette dine indtastninger inden du afgiver din bindende ordre, idet du anvender de hertil beregnede korrektionshjælpemidler, der står til rådighed i bestillingsprocessen. Aftalen indgås idet du ved at klikke på bestillingsknappen accepterer tilbuddet for varerne i indkøbskurven. Umiddelbart efter afgivelse af ordren modtager du endnu engang en bekræftelse via e-mail.

3. Aftalesprog, opbevaring af aftaletekst

Aftalen kan indgås på følgende sprog: tysk
Vi gemmer aftaleteksten og tilsender dig bestillingsoplysninger samt vores vilkår og betingelser i tekstform. Af sikkerhedsmæssige årsager er aftaleteksten ikke længere tilgængelig via internettet.

4. Leveringsbetingelser

Til de angivne produktpriser lægges desuden forsendelsesomkostninger. Du kan læse mere om omkostningerne for forsendelse under de respektive tilbud.
Vi leverer kun med post. Selvafhentning af varerne er desværre ikke mulig.
Vi leverer ikke til pakkestationer.

5. Betaling

Følgende betalingsmetoder står dig til rådighed i vores onlinebutik:
Forudbetaling
Ved valg af betalingsmetoden forudbetaling, tilsender vi dig vores bankoplysninger i en separat e-mail og leverer varerne efter betalingsmodtagelse.
Kreditkort
Ved afgivelsen af din ordre angiver du dine kreditkortoplysninger. Beløbet vil blive trukket fra den tilhørende konto, når varerne er blevet sendt.
PayPal
For at betale bestillingsbeløbet via betalingstjenesteudbyderen PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ("PayPal") skal du være registreret hos PayPal, legitimere dig med dine adgangsoplysninger og bekræfte betalingsinstruktionen. Betalingen foretages af PayPal, efter at varerne er blevet sendt. Du vil modtage yderligere instruktioner i selve bestillingsprocessen.
Apple Pay
Betalingen sker direkte via din Apple-konto. Så snart ordren er sendt, vil du blive sendt videre til Apple for godkendelse af dit ordrebeløb. Vi vil derefter blive informeret om din godkendelse, hvorefter forsendelsen kan begynde. Dette afhænger af den leveringstid, der er angivet for varen. Den betalingsmetode, du har angivet til Apple Pay, vil blive debiteret med det faktiske fakturabeløb umiddelbart efter, at godkendelsen er gennemført, eller efter at forsendelsen har fundet sted (rabatter, gavekort osv. kan blive fratrukket).

6. Fortrydelsesret

Du har ret til den lovbestemte fortrydelsesret som beskrevet i EU's forbrugerretningslinjer og forbrugeraftaleloven.

7. Transportskader

Leveres varer med åbenbare transportskader, bedes du reklamere sådanne fejl til leverandøren hurtigst muligt og kontakte os øjeblikkeligt. Udeblivelsen af en reklamation eller kontakt har ingen konsekvenser overhovedet for dine juridiske krav og deres håndhævelse, herunder dine garantirettigheder. De hjælper dog os med at gøre vores krav gældende over for transportøren eller transportforsikringen.
For virksomheder gælder følgende: Risikoen for hændeligt tab og hændelig forringelse overgår til dig, så snart vi har overleveret varen til speditøren, transportøren eller den person eller institution, der på anden måde er udpeget til at udføre forsendelsen.

8. Garantier

8.1 Ansvar for fejl og mangler
Medmindre andet er udtrykkeligt aftalt, gælder reklmationsretten som beskrevet i købeloven.
De følgende begrænsninger og afkortning af tidsfrister gælder ikke for krav, der er baseret på skader forårsaget af os, vores juridiske repræsentanter eller stedfortrædere:
i tilfælde af skade på liv, lemmer eller sundhed
i tilfælde af forsætlig eller groft uagtsom pligtforsømmelse eller bedrag
i tilfælde af forsømmelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser, hvis opfyldelse overhovedet muliggør korrekt gennemførelse af kontrakten og hvis overholdelse aftaleparterne regelmæssigt kan stole på (hovedforpligtelser)
som del af et garantiløfte, så vidt det er aftalt eller
så vidt anvendelsesområdet for produktansvarsloven er åbnet.
Restriktioner over for virksomheder
For virksomheder er det kun vores egne specifikationer og producentens produktbeskrivelser i kontrakten, der betragtes som en aftale om varens kvalitet; vi påtager os ikke noget ansvar for producentens offentlige udtalelser eller andre reklameudtalelser. For virksomheder er forældelsesfristen for krav på grund af mangler ved nyfremstillede varer et år fra risikoens overgang.
De lovbestemte forældelsesfrister for regresretten i henhold til § 445a i BGB ( Bürgerliches Gesetzbuch ) forbliver uændrede.
Forordninger over for erhvervsdrivende
For erhvervsdrivende gælder den i § 377 HGB (den tyske handelslov) omhandlede pligt til at undersøge og anmelde mangler. Hvis du undlader at foretage den heri fastsatte anmeldelse, anses varerne for at være godkendt, medmindre manglen ikke kunne konstateres under inspektionen. Dette gælder ikke, hvis vi svigagtigt har skjult en defekt.
8.2 Garantier og kundeservice
Oplysninger om eventuelle yderligere garantier og deres nøjagtige betingelser kan findes sammen med produktet og på deres respektive informationssider i online-shoppen.
Kundeservice: Du kan kontakte vores kundeservice for spørgsmål, klager og reklamationer på hverdage fra kl. 9.00 til 17.00 på telefonnummeret +49 030 921 079 070 (tysk) og via e-mail på support@koro-shop.dk (dansk)

9. Juridisk ansvar

For krav, der er baseret på skader forårsaget af os, vores juridiske repræsentanter eller stedfortrædere, er vi altid ubegrænset ansvarlige
i tilfælde af skade på liv, lemmer eller sundhed
i tilfælde af forsætlig eller groft uagtsomt misligholdelse eller overtrædelse af pligten,
i tilfælde af garantitilsagn, i det omfang det er aftalt, eller
for så vidt anvendelsesområdet for produktansvarsloven er blevet åbnet.
I tilfælde af overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser, hvis opfyldelse er en forudsætning for en korrekt opfyldelse af kontrakten, samt hvis overholdelse kontrahenten regelmæssigt kan stole på (kardinalforpligtelser), som skyldes let uagtsomhed fra vores side, vores juridiske repræsentanter eller vores stedfortrædere, er erstatningsansvaret begrænset til den skade, der kunne forudses på tidspunktet for kontraktens indgåelse, og hvis indtræden typisk må forventes.
Derudover er erstatningskrav udelukket.

10. Tvistbilæggelse

Europa-Kommissionen stiller en platform til online tvistbilæggelse (OS) til rådighed, som du kan finde her. Vi er ikke forpligtet til eller villige til at deltage i en tvistbilæggelse ved et forbrugerforligsorgan.

11. Beskyttelse af mindreårige

Hvis din bestilling omfatter varer, hvis salg er underlagt aldersbegrænsninger, sikrer vi, at kunden har nået den krævede minimumsalder ved hjælp af en pålidelig procedure, der omfatter en personlig identitets- og alderskontrol. Leverandøren overdrager først varerne, når alderskontrollen er udført, og kun til kunden personligt.
Vores vilkår og betingelser er udarbejdet med Trusted Shops Legal Text Editor i samarbejde med FÖHLISCH advokater.